MTC Valburg

 

LAATSTE NIEUWS: 21-11-2002: Omstreden MTC definitief van de baan

 

Het Multimodaal Transport Centrum Valburg is een gepland industrieterrein tussen de dorpskernen van Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Elst. Het industrieterrein is bedoeld om de betuwespoorlijn te voorzien van een overslagterminal m.b.t binnenvaart. Vanaf de noordelijke Waal-oever, tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout, is een haven gepland. Rondom de binnenvaart- en spoorterminal is een bedrijventerrein gepland.

Het MTC Valburg is een omstreden plan. Bewoners in het gebied vrezen voor het teloorgaan van het landelijke karakter van dit deel van de Over Betuwe. Verder verwacht men een toename van verkeer, geluidsoverlast en milieuverontreiniging. Met name Milieudefensie zet zich in om de gevolgen van de komst van het MTC kenbaar te maken. Niet zonder succes zijn ze er in geslaagd om bewoners en betrokkenen te mobiliseren en om de plan- en besluitvorming te vertragen. Raadpleeg de site van Milieudefensie voor meer informatie over hun activiteiten m.b.t. het MTC: www.milieudefensie.net/mtc

Voor een indruk van het huidige landschap nabij de Waal: uiterwaarden en polder ( augustus 2001 )

Door te klikken op onderstaande afbeeldingen kunnen de geografische kaarten in detail worden bestudeerd.Voor gedetaileerde rapporten verwijzen wij naar de website van MTC zelf: www.mtcvalburg.nl

( bron: Informatie MTC Valburg; gezamenlijke uitgave Gemeente Nijmegen en Gemeente Overbetuwe, augustus 2001 )

 

Met de publicatie van informatie over het MTC neemt Stichting Website Woonpark Oosterhout geen politiek standpunt in inzake het MTC. Alle informatie over het MTC wordt gepubliceerd met als doel een zo objectief mogelijke informatievoorziening aan alle betrokkenen