Wijknieuws

Omstreden MTC definitief van de baan

/// Digitale nieuwsbrief van Milieudefensie Nijmegen over MTC en het Betuwse landschap /// 20 november 2002 ///

I N H O U D

Milieudefensie is uitermate verheugd dat het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij het Gelderse Slijk-Ewijk definitief niet doorgaat. De betrokken overheden in Gelderland hebben uiteindelijk besloten het MTC te laten vallen. 'Het gezonde verstand heeft gewonnen van de megalomanie,' aldus Vera Dalm, campagneleider Ruimte Milieudefensie. De Gelderse Commissaris van de Koningin Kamminga betreurt het dat de overheden de miljoenen Euro's die ze in het project hebben gestoken kwijt zijn. Hij onderkent wel dat nu een mooi gebied behouden blijft. 'Met dit besluit wordt de toekomst van het prachtige rivierenlandschap ten westen van Nijmegen een stuk florissanter,' aldus Dalm. Het betekent dat de haven definitief van de baan is. De Betuwse uiterwaarden zijn gered. Als 'wisselgeld' is nog sprake van de aanleg van een bedrijventerrein. Duidelijk is dat dit nooit de omvang van het beoogde MTC zal krijgen. Daarvoor zou 500 hectare groen landschap op de schop moeten. Voor nieuwe plannen moet een geheel nieuw Regionaal Structuurplan moeten worden gemaakt, zodat dit nog jaren gaat duren. Milieudefensie geeft overigens de voorkeur aan het beter benutten van de bestaande terreinen in Nijmegen en Arnhem. Vera Dalm: 'Laat de overheden daar hun energie in steken, in plaats van te blijven denken over bouwen in de Betuwe.' De Betuwse Bongerd van Milieudefensie, die centraal lag in het door het MTC bedreigde gebied, wordt voorlopig nog behouden. De boomgaard blijft een strategisch plek om ook in de toekomst ongewenste ontwikkelingen te kunnen bestrijden. Op een drietal zaterdagen in januari zullen vrijwilligers aan de slag gaan met het onderhoud van de hoogstamboomgaard. Mocht de provincie van plan zijn om in het gebied ten westen van Nijmegen toch nog de A73 door te trekken, dan zal dit opnieuw op verzet stuiten. Milieudefensie heeft nabij de Betuwse Bongerd ook nog een stuk grond in bezit op het beoogde A73-traject. 'Nu het MTC van de baan is, kan natuurlijk niet besloten worden om alsnog een snelweg door dit unieke landschap aan te leggen. Dit gebied hoort deel uit te maken van het beschermde Nationale Landschap Rivierenland.' Het jarenlange verzet tegen het grootschalige MTC is succesvol geweest. Bewonersgroepen, Milieudefensie en de ruim 5.000 mede-eigenaren van de Betuwse Bongerd hebben steeds duidelijk gemaakt dat het MTC-plan berust op drijfzand en dat alternatieven ruimschoots voorhanden zijn. De Raad van State gaf de tegenstanders in augustus gelijk: de economische onderbouwing ontbrak, er was geen rekening gehouden met de natuur in de uiterwaarden en er was onvoldoende duidelijkheid over de veiligheid voor de bewoners van het gebied. Het Ontwikkelingsbedrijf en een hardnekkige gedeputeerde hebben de afgelopen maanden geprobeerd het plan te repareren. Dit wanhoopsoffensief is mislukt, mede omdat de gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe de rug recht hielden en zich ook tegen een cosmetisch aangepast MTC bleven verzetten. Na een zeer langdurige vergadering hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag 19 november in een schriftelijke verklaring toegegeven dat voor het MTC onvoldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Op het landelijk bureau van Milieudefensie wordt het behaalde resultaat gezien als een opsteker voor vele andere groepen die actievoeren voor het behoud van de open groene ruimte.

-----------------------------------------

Dankjewel!

We bedanken alle bondgenoten en sympathisanten hartelijk voor hun inzet en ondersteuning. Enkele van de activiteiten die tegen het MTC zijn ondernomen in de afgelopen jaren: het klimteam van Milieudefensie dat met een enorm spandoek aan de Nijmeegse Waalbrug bungelde, een ballonnenwedstrijd met het comité uit Slijk-Ewijk, de educatieve fietsbrochure van platform 'Het KAN mooier', de procedures met onder meer Gelderse Milieufederatie, Milieudefensie, RAVON, Groene Long en Vogelwerkgroep, vlaggen en vanen in het landschap, de bezetting door GroenFront van de boot met bobo's bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf voor het MTC, lezingen en opiniestukken door kundige wetenschappers, rondleidingen in het bedreigde gebied door IVN en Historische Kring, 2700 Nijmeegse burgers die het stadsbestuur vroegen om een referendum over het MTC, acties bij de kantoren van het Ontwikkelingsbedrijf en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, honderden bezwaarschriften van boze bewoners, gastvrijheid en faciliteiten van Nijmeegs milieucentrum De Broeikas, een puike website, in het winkelgebied een levensgroot ganzenbordspel organiseren met de groene uiterwaarden als te bereiken doel, een festival en een sprankelend debat met studentenorganisaties onder de naam Hier en Daar, lobby en stille diplomatie achter de schermen, posters van Loesje, de enorme bijval en ondersteuning voor de Betuwse Bongerd na de presentatie, ... ... Iedereen bedankt, gefeliciteerd met het succes!!!

/////////////////////////////////////////////// Deze digitale nieuwsbrief is een product van Milieudefensie Nijmegen Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen, tel/fax 024 3237544 e-mail mtc-nee@gmx.net website www.milieudefensie.net/mtc

( bron: Milieudefensie, d.d. 20-11-2002 )