Bouwvorderingen in 2000

januari     februari    maart    april   mei    juni     juli    september     oktober    okt/nov    nov/dec

  

( Foto's: B.J.M. van den Berg )

eilandspiegel.jpg (29149 bytes)

Casco's op de zuid-westelijke flank van het eiland van Bouwfonds, januari 2000

 

vlaktemetplas.jpg (53520 bytes)

Zicht vanaf het gebied ten zuiden van de busbaan ( Talis, HBG, Heimans ) op de laanwoningen van Amstelland ( richting NO ), januari 2000

 

doddspiegel.jpg (43687 bytes)

Laanwoningen langs de ( toekomstige ) busbaan, januari 2000

 

 

Volgende pagina