Wijknieuws

Logopediepraktijk in De Klif

Vanaf 1 november 2005 start Logopediste Veronique Vogels een logopediepraktijk in De Klif (ruimte van de GGD en het consultatiebureau). Een logopediste behandelt kinderen en volwassenen die stoornissen hebben in:

  • spraak (articulatie, nasaliteit, monotone spraak, stotteren)
  • taal (slechte zinsbouw, kleine woordenschat, afasie)
  • mondfuncties (mondademen, duim-vingerzuigen, verslikken na CVA)
  • stem (heesheid, stembandknobbels)
  • horen (afwijkende taal, stem, spraak ten gevolge van een hoorstoornis)

Click op de volgende link voor meer informatie: Logopediepraktijk Veronique Vogels

(bron: V.Vogels)