Logopediepraktijk

Veronique Vogels
 
 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Véronique Vogels (1967)

Op 1 november 2005 ben ik een logopediepraktijk gestart in “de Klif” in Oosterhout (ruimte van de GGD en het consultatiebureau). Een logopediste behandelt kinderen en volwassenen die stoornissen hebben in:

  • spraak (articulatie, nasaliteit, monotone spraak, stotteren)
  • taal (slechte zinsbouw, kleine woordenschat, afasie)
  • mondfuncties (mondademen, duim-vingerzuigen, verslikken na CVA)
  • stem (heesheid, stembandknobbels)
  • horen (afwijkende taal, stem, spraak ten gevolge van een hoorstoornis)

Ik werk sinds 1994 in een groepspraktijk in Oss en wilde graag wat dichter bij huis werken. Het leek me leuk te starten in een jonge wijk als Oosterhout. Ik ben allround logopedist maar heb me de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken met kinderen. Kinderen met spraak-taalproblemen hebben vaak ook moeite met luisteren en aandacht vasthouden, of ze maken moeilijker contact met anderen. Via een studie orthopedagogiek heb ik me meer verdiept in dit soort problemen. In Oss geven we cursussen spraakafzien (liplezen) voor slechthorenden/ spreken voor grote groepen en groepsbehandelingen afasie. Bij voldoende animo is dat in Oosterhout ook mogelijk.

Spreekuur: iedere woensdag van 11:00 - 11:30 (behalve tijdens schoolvakanties)

Aanmelden kan via nr 06-15060210 of via

v.vogels@wanadoo.nl