Wijknieuws

Nieuws over Woonpark Oosterhout in 'Spronglevend'

Onlangs is er weer een nieuwe editie van Spronglevend gepubliceerd en verspreid onder de bewoners van de Waalsprong. Deze editie geeft de laatste stand van zaken weer rond de nieuwe planontwikkeling m.b.t de Waalpsrong. Voor Woonpark Oosterhout is er één in het oog springende wijziging die grote invloed heeft voor het gezicht van Woonpark Oosterhout: Woonpark Oosterhout wordt namelijk een stuk groter. Aan de oostzijde van de Griftdijk gaat ook gebouwd worden. Op deze plek waren oorspronkelijk recreatieplassen gepland. Nu komen hier honderden woningen bij en zal Woonpark Oosterhout dus een slag groter worden dan in de originele plannen. De uitwerking van de nieuwe plannen staan in het zogenaamde: Voorkeursmodel

Verdere relevante informatie uit Spronglevend:

( om redenen van leesbaarheid van de tekst zijn de afbeeldingen in groot formaat gezet )

Voor de overige artikelen over Waalsprong onderwerpen verwijzen wij naar de complete brochure die verkrijgbaar is bij 'Open Huis' in het Stadshuis van Nijmegen.

Redactie Wijknieuws

( bron: 'Spronglevend' oktober 2002, een publicatie van de Gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong Beheer )