Waalsprongnieuws

Wijknieuws Woonpark Oosterhout

 

Waalsprongplan bij uitvoering van extra dijk bij Lent

Onderstaande afbeelding geeft het gewijzigde woningbouwplan weer indien er wordt uitgegaan van de uitvoering van een extra dijk bij Lent

( bron: 'De Gelderlander' )

 

Schematische weergave van de dijk bij Lent indien de extra dijk bij Lent wordt uitgevoerd

( bron: 'De Gelderlander' )