Feiten & Cijfers

 

fietsdijkbrug.jpg (4857 bytes)

 

( bron: Factsheet Waalsprong, Gemeente Nijmegen, april 1999 )

De Waalsprong is de naamgeving voor het gebied ten noorden van Nijmegen dat ligt tussen Oosterhout, de A15, Bemmel en de Waal. Het land over de Waal heeft een oppervlakte van ca. 1.350 ha. In dit nieuwe stadsdeel van Nijmegen worden tussen nu en 2020 circa 11.000 woningen gebouwd met bijbehorende voorzieningen voor zo'n 30.000 inwoners.

Het programma voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

25% van de woningen zijn bestemd voor huur-en koopwoningen tot f 230.000,=, 25% voor koopwoningen tussen f 230.000,= en f 300.000=, 35 % voor tussen f 300.00,= en f 400.000, en15 % voor koopwoningen boven de f 400.000,=. Deze percentages kunnen wijzigen wanneer de vraag naar woningen verandert.

In de Waalsprong kan men straks wonen in een stedelijke omgeving maar ook in een ruim, rustig en mooi milieu. Er is ruimte voor bedrijven en instituten, voor nieuwe landschappen, natuurontwikkeling, recreatie en moderne verkeers- en vervoerssystemen.

Structuurplan

Het ontwerp en de ideeŽn voor dit nieuwe Nijmegen zijn vastgelegd in het Structuurplan Het land over de Waal. Dit structuurplan is tot stand gekomen in nauw overleg met het Rijk, de provincie, de buurgemeenten en hun bewoners en ondernemers. In 1996 is het structuurplan definitief vastgesteld door de gemeenteraden van Nijmegen, Elst en Bemmel. De gemeentegrenzen zijn veranderd om de plannen te kunnen realiseren. De inwoners van Lent en de buitengebieden bij Oosterhout en Ressen maken nu deel uit van de gemeente Nijmegen.

Masterplannen

Het structuurplan is opgedeeld in 7 zogenaamde masterplannen:

1. Het Stadseiland Lent:

Het gebied direct over de Waal met in het hart het dorp Lent (in 1998 3100 inwoners). Het Stadseiland is bedoeld voor mensen die in een stedelijke omgeving en sfeer willen wonen. Dit stadsdeelcentrum wordt voorzien van een winkelcentrum, voorzieningen als een bibliotheek, gezondheidscentrum en een 'transferium' met bus- en treinstation en naar verwachting een halteplaats voor de kabeltram die passagiers binnen korte tijd over de Waal in het Nijmeegse stadscentrum brengt. Het Stadseiland is ca. 335 ha groot en biedt ruimte aan max. 8.000 woningen. De eerste woningen zijn eind 1998 opgeleverd.

2. Het woonpark Oosterhout

Is het gebied tussen Stadseiland Lent en Oosterhout. Bestemd voor bewoners die kiezen voor een groene, ruime en rustige woonomgeving. In dit gebied van ca. 110 ha zullen ca. 2.000 woningen worden gebouwd. De bouw start begin 1999.

3. De landschapszone:

Is de 'groen-blauwe long' tussen het Stadseiland Lent en de 'Nieuwe Dorpen'. Het zal een voor Nederland uniek stedelijk recreatiegebied worden dat bestaat uit nieuw aan te leggen, opvallende plassen (circa 90 ha) met regenwater en kwelwater en nieuw parkachtig bosgebied. Voor enkele oevers van de plassen zullen op schiereilanden circa. 500 woningen worden gebouwd.

4 Woonwijk Nieuw Ressen

Deze wijk wordt gebouwd tussen het karakteristieke monumentale dorp Ressen en de nieuwe Waalsprongplassen. Evenals Woonpark Oosterhout zal het een groen en rustig karakter krijgen. Op ca. 45 ha zullen za. 1.300 woningen worden gebouwd. De bouw start na 2005.

5. Het Institutenpark:

Is het gebied tussen Woonpark Oosterhout en Nieuw Ressen. Een ideale plek voor medische instituten, onderzoekslaboratoria en onderwijsinstellingen. Het gebied is ca. 37 ha groot. De ontwikkeling zal na 2005 plaatsvinden.

6. Bedrijventerrein De Grift:

Dit gebied staat gepland ten noorden van het Institutenpark en ten zuiden van de Al5. Het ca. 50 ha grote terrein is reeds deels bebouwd en grenst aan het 150 ha grote Multimodale Transport Centrum dat buiten het Waalspronggebied wordt aangelegd ten noorden van het dorp Oosterhout. Het terrein wordt waarschijnlijk vanaf 1999/2000 bouwrijp gemaakt.

7. De Stadsas:

Dit is de slagader en ruggengraat van de Waalsprong. Centrale ader hierin is de huidige snelweg A325 tussen de Waalbrug en de Al5, die omgebouwd gaat worden tot stadsweg. De stadsas wordt gevormd door een uiterst moderne combinatie van een spoorbaan, busbaan, kabelbaan en een autoweg met twee transferia. Het fietsverkeer en openbaar vervoer krijgen extra ruimte door de aanleg van special voorzieningen zoals een fietsbrug naast de spoorbrug over de Waal.

Nadat de masterplannen zijn goedgekeurd worden er per deelgebied bestemmingsplannen gemaakt.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de Waalsprongplannen. Duurzame ontwikkeling op het gebied van de juiste bouwmaterialen, de aanleg een tweede waterleidingnet voor het gebruik van regenwater voor het spoelen van de WC en het sproeien van de tuin en voorts het terugdringen van de energiebehoefte.

De eerste wijk in de Waalsprong, Visveld-Oost heeft officieel de 'Voorbeeldstatus voor Duurzaam en Energiezuinig Bouwen' gekregen van het Ministerie van VROM. Extra kwaliteit wordt verkregen door het deels ondergronds brengen van de bestaande hoogspanningsleidingen door de Waalsprong.

 

Samenwerking; wie gaat wat bouwen?

De gemeente Nijmegen heeft voor de realisering van de Waalsprongplannen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met vijf projectontwikkelaars en twee woningcorporaties. De samenwerking in de vorm van de Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM) richt zich in het bijzonder op het voeren van een gezamenlijke exploitatie van de grond waarop de woningen gebouwd gaan worden. Deze Publiek-Private Samenwerking koopt de nodige terreinen, ontwikkelt de plannen en maakt de terreinen bouwrijp. De deelnemende projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeente zorgen voor de woningbouw. De aanleg von de Station, de Landschapszone, het Institutenpark en het Bedrijventerrein is een taak van de gemeente.

De volgende partijen nemen deel aan de GEM-Waalsprong:

Novio Noord bv., een samenwerkingsverband von Portaal Woonstichting en de woningvereniging Talis

Amstelland Vastgoed bv

Bouwfonds Woningbouw bv

Heijmans Vastgoed bv

HBG Vastgoed bv

Wilma Vastgoed bv

Gemeente Nijmegen

Het gemeentelijk informatiecentrum "Open Huis" kan u gedetailleerde informatie verstrekken over de plannen. Telefoonnummer: 024-3292408

april1999