OUDERCOMMISSIE "ONDERSTEBOVEN"-KINDERDAGVERBLIJF EN BSO

De oudercommissie bestaat normaal uit 7 leden. Bij de ingang van het KDV hangt een informatiebord met de huidige leden. Binnen het kader van de Wet Kinderopvang streeft zij ernaar de belangen van de ouders, die gebruik maken van het kindercentrum, zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet zij onder andere door regelmatig overleg met de vestigingsmanager over zaken als pedagogisch beleid, veiligheid en hygiëne. De oudercommissie levert daarnaast een bijdrage aan activiteiten als het zomerfeest en het sinterklaasfeest en zij geeft een nieuwsbrief uit met diverse actuele en nuttige informatie.

Om onze medezeggenschapstaak zo goed mogelijk te kunnen vervullen horen we graag wat er onder ouders leeft. Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op via e-mail: oc.kdv.ondersteboven@kion.nl

Als er ouders zijn die ons af en toe kunnen helpen met het organiseren van activiteiten horen we dat graag. Ook komen we graag in contact met ouders die over bepaalde vaardigheden en/of kennis beschikken die een goede bijdrage kunnen leveren aan ons team en waarmee we af en toe kunnen “brainstormen” over alle mogelijke zaken die er komen kijken bij een goede kinderopvang. (denk aan specialismen: op veiligheid gebouwen, pedagogisch handelen, voeding)

Met vriendelijke groet,

Oudercommissie "Ondersteboven" (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

Januari 2007