Geschiedenis
Landgoed Oosterhout ( foto: B.J.M. van den Berg, december 2000 )
 
Woonpark Oosterhout maakt deel uit van de Betuwe, een gebied dat al sinds 6000 v. Ch. wordt bewoond door mensen. In de loop van de geschiedenis hebben mens en natuur gezorgd voor een voortdurend veranderend landschap. Zo verplaatste de bedding van de rivier zich herhaaldelijk en hebben mensen dijken, kanalen, terpen en boerderijen gebouwd In de 11e eeuw werden de lagere komgronden ontwaterd. Hiervoor werd de Rietgraaf gegraven, een kanaal dat nog steeds aanwezig is en de wijk doorsnijdt van noord naar zuid. Toch bleven dijkdoorbraken zich voordoen waardoor in perioden de polders onder water stonden. Dit heeft er wel voor gezorgd dat zich vruchtbare rivierklei kon afzetten. Sinds de 16e eeuw wordt in het gebied dan ook fruit geteeld In de 16e eeuw werd tevens het Huis Oosterhout gebouwd, een landhuis, dat wordt omgeven door een klein bos, ten zuiden van de wijk
 
( bron: Masterplan Woonpark Oosterhout, Gemeente Nijmegen 1997 )