aanleg van de busbaan (2), ( december 2007 )

aanleg van de busbaan (2), ( december 2007 )

nieuwbouw langs de Volsellastraat ( december 2007 )
doortrekken van waterloop tot aan Griftdijk (december 2007)
Foto's: Bart van den Berg

volgende pagina