watergang tussen Nijland en weiland; richting NO (14-04-2007)

watergang tussen Nijland en weiland; richting ZW (14-04-2007)

watergang tussen Nijland en weiland (14-04-2007)
de kerktoren van de St. Leonarduskerk te oud Oosterhout bezien vanuit het Nijland (14-04-2007)
Foto's: B.J.M. van den Berg

volgende pagina