woningbouw aan de Claustrumstraat - Slingerkogelstraat ( 25-02-2006)

woningen langs de Claustrumstraat (25-02-2006)

woningbouw aan de Slingerkogelstraat (25-02-2006)
woningbouw aan de Slingerkogelstraat (25-02-2006)
Foto's: Commissie Communicatie Wijkraad Woonpark Oosterhout

volgende pagina