het noordelijke gedeelte van "Het Nijland" (13-07-2006)

het noordelijke en midden gedeelte van "Het Nijland" (13-07-2006)

de noordelijke grens van "Het Nijland" (13-07-2006)
informatiebord aan de rotonde Bellefleurstraat-Groenestraat (13-07-2006)
Foto's: B.J.M. van den Berg

volgende pagina