Satellietfotos (NASA WorldWind)
 
screenshot van het rivierengebied met plaatsaanduiding, X = Woonpark Oosterhout, (Landsat-7 (NASA WorldWind))
 
idem (zonder plaatsaanduiding)
 
screenshot van het Waalspronggebied; Woonpark Oosterhout is duidelijk te herkennen. (Landsat-7 (NASA WorldWind))
 
NASA WorldWind is een (gratis) softwarepakket (180MB) waarmee je van elke plaats op de wereld een satellietfoto kan ophalen via Internet. In de Verenigde Staten kan je inzoomen tot een detailleringsniveau van 1m. In de rest van de wereld kan je inzoomen tot een detaileringsniveau van 1 km. Onderstaande beelden laten een deel van Washington D.C. zien. Linksonder is duidelijk het Pentagon zichtbaar. Rechts van het midden kan je het Witte Huis zien staan (boven park met cirkel). De onderste foto is een beeld met vogelperspectief. ( http://worldwind.arc.nasa.gov )