Wijknieuws

Overbetuwe pakt meer tijd MTC

Het MTC bij Valburg vraagt om meer tijd van de gemeente Overbetuwe. Nadat diverse politici de afgelopen tijd al vroegen om het plan even in te vriezen, wil nu ook het college een versnelling lager. Een totale, al dan niet tijdelijke stop - een idee van oppositiepartij Overbetuwe Lokaal - was nog een stap te ver. Formeel zegt het college dat haar besluit van gisteren losstaat van het voorstel van het Drielse Overbetuwe Lokaal-raadslid Arnold Peters, die vroeg om de pas op de plaats. Maar de redenen van de 'temporisering' - zoals wethouder Brouwer het noemt - lijken toch verdacht veel op elkaar. Want in beide gevallen wordt gewezen op een aantal ontbrekende gegevens in de huidige dossiers, waardoor eigenlijk geen goede afweging voor een bestemmingsplan kan worden gemaakt. Wezenlijk verschil is dat de Overbetuwse oppositie aanstuurde op een echte stop, om meer gegevens boven water te krijgen. Het college wil de extra tijd nu ook nemen, maar de procedures niet helemaal stilleggen. In ieder geval geeft het college van burgemeester en wethouders een signaal. "Onder meer grondexploitatierisico's en financiële risico's zijn niet helemaal duidelijk. Voor ons niet, maar zeker niet voor de raadsleden die na de herindeling nog niet zo diep in de MTC-materie zitten. Dan moet je de besluiten er niet per se voor een bepaalde datum doorheen willen duwen", aldus Brouwer. "Want we moeten vooral zorgvuldig besluiten, met een beter overzicht dan we nu hebben." Daarmee zou een aantal planningen van het MTC flinke vertraging kunnen oplopen. Ook wordt het toch al nadrukkelijk aanwezige risico dat de gemeente haar voorkeursrecht op enkele MTC-percelen verliest - omdat het bestemmingsplan te laat wordt vastgesteld - steeds groter. "Dat zij dan zo", reageert Brouwer schouderophalend. Tijdens de raadsvergadering voelde zo'n beetje ieder raadslid wel mee met het vlammende betoog van voorstelindiener Peters. Hij wilde voorkomen dat de hakken in het zand gingen en benadrukte daarom dat zijn verzoek tot stopzetting van het MTC niet als kritiek op het college moest worden uitgelegd. Hij somde alle bezwaren die de afgelopen weken zijn genoemd nog eens op. Onderwijl met name de PvdA en D66 prikkelend, omdat vertegenwoordigers van die partijen ook met grote twijfel over het mega-bedrijfsterrein zitten. "Dit is een aaneenschakeling van grote en kleine twijfels. Zo'n groot project, met zo weinig draagvlak, mag geen bestuurlijke twijfel scheppen." Zowel de ChristenUnie als uiteraard GroenLinks konden zich helemaal in Peters' oproep vinden. "Ook mét zo'n pas op de plaats zijn we een betrouwbare partner; zeker voor onze burgers", vond GroenLinks-man Van Eck. PvdA en CDA zijn echter nog net niet rijp voor het radicale Overbetuwe Lokaal-voorstel tot stopzetting. Maar een klein duwtje lijkt de komende weken voldoende. "Laat uw voorstel nog even dreigend in de lucht hangen. Want we moeten eerst weten waaruit de obstakels nou echt bestaan", meende PvdA'er Taanman. Hij zag per direct wel brood in een CDA-idee, om een soort MTC-raadscommissie in te stellen. Die moet eerst antwoord vinden op alle gerezen MTC-vragen, alvorens de procedures al dan niet stop te zetten. "Want hoewel we in een fuik lijken te zwemmen, is het nog net iets te vroeg om nu met het MTC te stoppen", aldus CDA-fractievoorzitter Walinga. Taanman voegde er overigens wel aan toe dat de gemeente Overbetuwe geen enkel onomkeerbaar MTC-besluit meer mag nemen, zolang er nog vragen met twijfel overeind staan. D66 hamerde er op een finaal 'go-or-not- go'-moment in te bouwen. Alleen de VVD ziet eigenlijk niets in de time-out-discussie. "We hebben afspraken staan en daar houden we ons aan. Dit is zeker niet het moment om daar vanaf te wijken", aldus liberaal Melaard. Wat W. Cleijne namens de Dorpslijst Elst wilde, was weinigen echt duidelijk. Hij voelt niet voor de voorlopige stop, maar wil wel een definitief afblazen. Meer tijd stak hij in kritieken op berichtgeving rondom de twijfel die is komen bovendrijven. Ook vond hij 'acties van individuen' als Peters zonde van de energie.

 

GS: brug A73 wel van belang maar niet cruciaal voor MTC

De doortrekking van de A73 via een brug over de Waal tot aan de A15 is weliswaar van belang voor de ontwikkeling van het MTC, maar niet van cruciaal belang. Het Multimodaal Transportcentrum, het veelbesproken transportcentrum bij Valburg, kan ook ontsloten worden via een aansluiting op de A15. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in antwoord op schriftelijke vragen van het statenlid P. Janssen van GroenLinks. De fractie van GroenLinks in de staten is tegenstander van de doortrekking van de A73. GroenLinks wil, net als de gelijknamige Nijmeegse raadsfractie, een stadsbrug in Nijmegen. Jansen vindt dat twee bruggen in en bij Nijmegen te veel van het goede is. Hij hoopt dat Nijmegen en de provincie voorrang willen geven aan de aanleg van de stadsbrug. Maar dat is nadrukkelijk niet het geval. 'Wij geven, net als Nijmegen, de hoogste prioriteit aan de aanleg van een brug in het verlengde van de A73', antwoorden GS op de vragen van het statenlid. GS denken dat de weg en de brug er voor 2010 kunnen liggen. De provincie laat, zodra het college weer in functie is, een milieu-effectenrapportage maken over de gevolgen van de aanleg van de A73-brug. Tegelijkertijd maakt Rijkswaterstaat eenzelfde soort rapport van de verbreding van de brug bij Ewijk. Beide studies zullen worden vergeleken. Blijkt zonneklaar dat de A73-brug de beste kansen biedt op de oplossing van de fileproblematiek, dan zal het rijk vierhonderd miljoen bijdragen aan die brug; de andere vierhonderd miljoen moeten de provincie en de gemeente Nijmegen op tafel leggen. GS en Nijmegen denken dat de aanleg van de brug bij de A73 een grote kans maakt, beter dan een brug tussen de Waalsprong en de stad. Die komt pas na 2010 in beeld.

( bron: De Gelderlander, 31-10-2001 )