Wijknieuws

"Kijk op de Wijk": wijkavond georganiseerd door 'De Gelderlander'

OOSTERHOUT 30-10-2000: Op maandagavond 30 oktober vond er een wijkavond plaats in De Maranter te Oosterhout. De avond, georganiseerd door De Gelderlander, is er een uit de serie "Kijk op de Wijk" waarmee het dagblad de contacten met de bevolking wil versterken. Het progamma van de avond bestond uit een tweetal discussierondes, een presentatie over archeologie en de uitreiking van de jaarlijkse wijkprijs.

De eerste discussie ging over de huidige stand van zaken in Woonpark Oosterhout waarbij de nadruk werd gelegd op de pionierstatus van de nieuwe bewoners. Uitgenodigd waren een tweetal bewoners uit Dukenburg en Lindenholt die hun verhaal deden over hun ervaringen gedurende de opbouw van hun wijk ruim 20 jaar geleden. Verder zaten aan tafel de directeur van het GEM ( Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij ) en een nieuwe bewoner van Woonpark Oosterhout. Met name de directeur van het GEM werd bevraagd op de status en voortgang van de bouw van voorzieningen in de wijk. Verder viel op dat de verhalen van de medestadbewoners uit Dukenburg en Lindenholt erg leken op de verhalen die nu worden verteld door de huidige bewoners van de Waalsprong.

Na de eerste discussie volgde een presentatie over archeologische opgravingen in het Waalsprong gebied. De archeologen werken voor de bouw uit en komen in het Waalspronggebied restanten tegen uit de Romeinse tijd en de ijzertijd. De bodem van de Over-Betuwe is rijk aan archeologische schatten vanwege de conserverende werking van de kleigrond.

De tweede discussie ging over de waterbeheersing in de Waal. Aan tafel zaten de directeur van een afdeling van Rijkswaterstaat en het hoofd van het regionale waterschap. De heren wilde niet expliciet in gaan op de dijkplannen bij lent omdat daar nog geen besluiten over zijn genomen. Wel werden de heren kritisch bevraagd door twee journalisten van De Gelderlander over de achtergrond van de waterbeheersingsplannen in het algemeen. Nadat de twee ambtenaren de tafel hadden verlaten kon de kwestie van de dijkverlegging bij lent aan de orde komen. Aan tafel verschenen: professor Van Ellen, een bewoner van Veur-Lent en de heer Van de Ven, die een boek heeft geschreven over de geschiedenis van Rijkswaterstaat.

Als laatste onderdeel van de avond werd de wijkprijs uitgereikt. Een oorkonde en een bedrag van ƒ 1000,- kwamen ten deel aan de dorpskrant van Lent "Lentse Luchten".

De gehele avond werd muzikaal en humoristisch omlijst door het Nimweegs Soap Theater. Dit gezelschap van twee heren en twee dames zongen liedjes en hielden sketches op zijn plat Nijmeegs.

( Redactie Wijknieuws )