Wijknieuws

Mededeling van NOVIO aan bewoners van Oosterhout en Oosterhout-Nijmegen

Onze opdrachtgever, het Knooppunt Arnhem Nijmegen, heeft ons toestemming verleend om bij wijze van experiment in de komende zomermaanden in de regio Nijmegen het KAN-kaartje te introduceren. Daarmee wordt een al langer bestaande behoefte van overheden, reizigers en vervoerbedrijven in de regio Nijmegen ingevuld: de behoefte aan een gemakkelijk vervoerbewijs, dat de drempel voor het gebruik van de bus zo laag mogelijk maakt.

Concreet betekent dit het volgende:

In de tweede helft van augustus wordt de actie tussentijds geŽvalueerd en afhankelijk van de ervaringen al dan niet besloten tot het verlengen van de actieperiode tot in het najaar van 2003. Bij verlenging van de actie zal in het najaar een eindevaluatie plaatsvinden waaruit duidelijk zal worden of de actie verder wordt voortgezet.

Directie NOVIO: P. v.d.Bosch

Dorpsraad Oosterhout: Ben Esvelt.

( bron: Dorpsraad Oosterhout, 29-07-2003 )