Wijknieuws

Nieuwsbrief van Milieudefensie Nijmegen over MTC en het Betuwse landschap

27 augustus 2002

I N H O U D

FEESTVREUGDE NA POSITIEVE UITSPRAAK RAAD VAN STATE

Het goede nieuws van de afgelopen week heeft veel reacties losgemaakt. De Raad van State heeft de plannen voor het Multimodaal Transportcentrum (MTC) van tafel geveegd. De beroepschriften van de Gelderse Milieufederatie, Milieudefensie en de gemeente Overbetuwe zijn gehonoreerd. De provincie en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) hebben niet aangetoond waarom het MTC zo groot zou moeten worden. Bovendien is geen rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor natuur, geluidsniveau en veiligheid. De uitspraak leidde tot grote blijdschap, zowel bij bewoners van het gebied als bij mensen die de kwestie van wat meer afstand hebben gevolgd. Milieudefensie heeft in een paar dagen heel wat felicitaties per mail, post en telefoon mogen ontvangen. Het is prettig om te merken dat velen meeleven en blij zijn met het behoud van landschap en leefmilieu.

PROVINCIE GELDERLAND NU ALWEER IN DE FOUT

Voor de voorstanders van het MTC was het natuurlijk een minder prettige uitspraak. Het gaat hierbij om belanghebbenden als bouwbedrijven en bestuurders. Toch zullen zij zich moeten houden aan de realiteit die is ontstaan door deze uitspraak van Nederlands hoogste rechtscollege. Dat lijkt enige moeite te kosten. Op de website van de provincie staat een persbericht met een reactie namens het bestuurlijk overleg. De wat defensieve kop luidt: "MTC-boek beslist nog niet dicht." De volledige tekst is te vinden op: http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=168&goto=1327 Voor de juridische fijnproevers is in dat persbericht van de provincie een kapitale fout te ontdekken. Het meldt onder meer: "De concrete beleidsbeslissing over het MTC is echter overeind gebleven. Dat betekent dat het MTC als bestemming wel door de Raad van State is geaccepteerd." Wie de moeite neemt om de tekst van de uitspraak er naast te houden (verkrijgbaar via www.milieudefensie.net/mtc of www.raadvanstate.nl) ziet dat daar op het laatste blad klip en klaar staat: "De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Recht doende in naam der Koningin: I. verklaart de beroepen gegrond; II. vernietigt het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland van 30 juni 1998, kenmerk RE98.36775, voorzover zij daarbij goedkeuring hebben verleend aan de concrete beleidsbeslissing inzake het MTC" Waarom dit zoek de verschillen? Hoe kan de provincie dat persbericht verspreiden, met een pertinente onjuistheid? Op deze manier wordt inderdaad een begin gemaakt met een nieuw MTC-hoofdstuk vol juridische blunders... Ook het Ontwikkelingsbedrijf (OMTC) lijkt daaraan een bijdrage te willen gaan leveren. Op de website www.mtc-valburg.nl wordt gesuggereerd dat de plannen voor het MTC simpelweg te repareren zijn. "OMTC zal de provincie Gelderland daarom ook verzoeken om een nieuw goedkeuringsbesluit te nemen." Deze wat doorzichtige wanhoopspoging is evenwel in strijd met artikel 36h van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit mailtje kan dus heel wat heilloze inspanningen van advocaten en externe adviseurs uitsparen (het KAN en de provincie hebben in de vorige procedure dure, maar niet bijster succesvolle advocatenbureaus ingehuurd, het Ontwikkelingsbedrijf werkt met een directeur, commissarissen en gedetacheerd personeel waarvan de tarieven starten bij 1300 Euro per dag).

KAMER VAN KOOPHANDEL NEGEERT WENSEN ONDERNEMERS

R. Migo is directeur van de Kamer van Koophandel. Hij was bereid om in de media vol chagrijn te reageren op de uitspraak van de Raad van State. Het leverde een mooi contrast op met de vreugdevolle inwoners van Gelderland. Volgens Migo leidt het schrappen van het MTC tot een ramp (volgens anderen is het MTC juist een ramp). De directeur van de Kamer van Koophandel beweerde dat zonder MTC zesduizend banen verloren gaan en de provincie in armoede zal worden gedompeld. Merkwaardig dat de directeur van de Kamer van Koophandel hierbij het rapport van het TNO negeert, waarin eerder dit jaar het werkgelegenheidsfabeltje al werd doorgeprikt. Merkwaardig dat de directeur van de Kamer van Koophandel voorbij gaat aan de forse sommen geld die nog door de provincie moesten worden opgehoest voordat het project ooit gebouwd zou kunnen worden. Merkwaardig dat de directeur van de Kamer van Koophandel doet alsof hij niet weet dat Akro-consult heeft geconstateerd dat het project zelfs na forse subsidies een negatief rendement heeft. Merkwaardig dat de directeur van de Kamer van Koophandel zich zo eenzijdig inzet voor een handjevol bouwbedrijven en speculanten... Feitelijk speelt de transportsector een marginale rol binnen de Gelderse economie. Investeringen in asfalt en beton leiden ook maar tot weinig werkgelegenheid, zo blijkt uit becijferingen van het Centraal Planbureau. Gelderland heeft meer baat bij dienstverlening, midden- en kleinbedrijf, de recreatiesector, kennis- en gezondheidsrelateerde bedrijvigheid. Migo moet oppassen dat hij zich met zijn fanatieke transportlobby niet vervreemd van de ondernemers wiens belangen hij zou moeten dienen. Accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft drie jaar geleden al een notitie gepubliceerd met de volgende passage: "Ondernemers in de regio KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) hebben veel meer twijfels over de logistieke functie van deze regio dan wordt aangenomen. Die functie wordt volgens de ondernemers 'overschat' en er bestaat onzekerheid over het slagen van diverse projecten gericht op logistiek en transport. Volgens de geïnterviewden zijn er veel meer sectoren in deze regio die goede mogelijkheden bieden. Sectoren die, juist door de extra aandacht voor het transport, het risico lopen onderbelicht te blijven."

POLITICI BETUWE: MTC IS OVER EN UIT

In een regionale editie van dagblad De Gelderlander stond het onderstaande artikel (met bovenstaande kop). Naar aanleiding van de Raad van State zal de gemeenteraad van Overbetuwe het MTC niet langer steunen. Eerder al keerde de gemeente Nijmegen zich definitief tegen het MTC. Geruchten melden dat ook binnen het KAN en de gemeente Arnhem de verhoudingen verschuiven ten gunste van de tegenstanders, al lijkt VVD-wethouder Pijnenburg dat nog niet te beseffen... De Gelderlander, editie Betuwe, 23 augustus 2002: 'De discussie over een megabedrijventerrein hoeft in de Betuwe niet meer gevoerd te worden. Inwoners en bestuurders stellen de ecologische waarde van het gebied boven de economische winst van het MTC. Na de uitspraak van de Raad van State die het provinciaal besluit voor de aanleg van het MTC vernietigde is de euforie in de Betuwe alom merkbaar. Van een grootschalig MTC wil niemand meer weten. Een klein bedrijventerrein valt te billijken, maar forse ingrepen in het Betuwse landschap zijn volgens veel politici volstrekt uitgesloten. Henk Vos, raadslid en oud-wethouder van de opgeheven gemeente Valburg, heeft MTC altijd een 'wangedrocht' genoemd. Hij hekelde de plannenmakers die "goochelden met cijfers om hun keuze voor het MTC te kunnen verdedigen. Er klopte niets van die cijfers. Het MTC zou goed zijn voor de werkgelegenheid. Eerst zouden er 10.000 aan de slag kunnen, toen 8.000. Er bleven er maar 2.000 over. Met andere getallen is het net zo gegaan." Aldus Vos, die steeds gehoopt heeft dat het dure project zou struikelen. Dick Ross (D66) is uitermate verheugd. "Het is over en uit met het MTC. Bij de invulling van het gebied moet je kijken waar mensen kunnen wonen, werken en recreeren. We moeten een afweging maken tussen ecologie en economie. Maar we willen geen aantasting van de natuur." Gerda de Boer van de PvdA is al net zo blij. "Niemand zit op zo'n inbreuk in het landschap te wachten." Fits van Eck, GroenLinks en fel MTC-tegenstander, komt nog met een eigen invulling voor het gebied. Tinus Melaard van de VVD vindt het te kort door de bocht om alle discussies te stoppen: "voor de natuur is het een goed besluit, voor de werkgelegenheid niet. We bouwen vinexlocaties, maar die mensen die er straks moeten wonen moeten ook werken. Daar moeten we ook rekening mee houden." Ineke van Druten heeft zich jaren geweerd. "Ik voel me niet blij. Waarom ook? Dit is het enige besluit dat de Raad van State moest nemen. Het KAN-bestuur wilde zo nodig met alle geweld een MTC. Het was een onzinnig idee."

Milieudefensie Nijmegen Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen Tel/fax 024 3237544 mtc-nee@gmx.net www.milieudefensie.net/mtc

( bron: mailing Milieudefensie, 27-08-2002 )