Wijknieuws

Bijzondere luchtfoto's van Het Eiland en De Boomgaard

Wij kregen van Simon Ruikes, bewoner van een woning op het Eiland een aantal bijzondere luchtfoto's toegestuurd. Wij wilden u deze zeker niet onthouden. Simon heeft in april 2002 een vlucht gemaakt met een helicopter en de kans gegrepen om zijn woonomgeving vanuit de lucht te zien en vast te leggen op foto.

Website Woonpark Oosterhout is erg blij dat Simon zijn foto's openbaar wil maken en dankt hem dan ook hartelijk !

ga naar: luchtfoto's van Simon Ruikes

Redactie Wijknieuws