Wijknieuws

Reconstructie Groenestraat en gewijzigde verkeerssituatie

Op de Groenestraat worden twee rotondes aangelegd: op de kruising Groenestraat -Griftdijk en op de kruising Groenestraat - Bellefleurstraat. Verder wordt in het midden van de Groenestraat de Wadi en groenstrook doorgetrokken tot aan de Griftdijk. Aan beide zijden wordt tevens een vrijliggend fietspad aangelegd. Deze werkzaamheden zullen medio april starten In verband met de reconstructie zal het verkeer worden omgeleid volgens het onderstaande kaartje. Verkeer van en naar het Woonpark zal worden geleid over een tijdelijke bouwweg die loop van de Griftdijk naar de knik in de Bellefleurstraat. In de waterpartij zal een tijdelijke dam worden aangelegd.

Ook de bus zal over deze route rijden. De halte ter hoogte van het winkelcentrum zal tijdelijk komen te vervallen. In de plaats komt een halte op de Bellefleurstraat.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in september 2002 worden afgerond.

Voor meer informatie: de heer H. Wetenkamp ( Projectmanager Realisatie GEM Waalsprong Beheer B.V. ) 024-3292694

( bron: huis-aan-huis brief d.d. 25-03-2002, Grondexploitatie Waalsprong C.V. )