Wijknieuws

Verkeersdrempels in Primusstraat en Elstarstraat

Al enige tijd hebben een aantal bewoners van de Primusstraat en de Elstarstraat de wens voor snelheidsbeperkende maatregelen in de Primusstraat en de Elstarstraat. Hieronder volgt een samenvatting van een brief (d.d. 23-02-2005) die onlangs is verspreid onder een deel van de bewoners van de Primusstraat en De Elstarstraat. De brief is opgesteld door een groepje bewoners die al enige tijd in gesprek zijn met de gemeente m.b.t. de aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen

-------------------------------------------

(samenvatting)

In februari 2004 hebben een aantal bewoners van de Primusstraat en de Elstarstraat een brief gestuurd naar de gemeente met daarin het verzoek tot het aanleggen van snelheidsbeperkende objecten in de Primusstraat en Elstarstraat. Met deze brief is tevens langs de deuren gegaan voor een handtekening.

In januari 2005 heeft er een (2e) gesprek plaatsgevonden tussen de Initiatiefnemers, de heer Van Dalen en een verkeersdeskundige. Vervolgens zijn de situaties in de straten bekeken. Op basis van een en ander is het volgende toegezegd:

Met de aanleg van de drempels wordt gewacht, om alle betrokken bewoners te informeren en in de gelegenheid te stellen hun stem te laten horen en om de gelegenheid te geven voor het indienen van zwaarwegende bezaren. Deze dienen voor 2 maart te worden ingediend.

Nadere info: Michiel Stoetzer, Primusstraat 4

--------------------------------------------------------------------

( bron: huis-aan-huis brief van Michiel Stoetzer namens Initiatiefnemers, (24-02-2005); tekst is een samenvatting van belangrijkste punten; (versie 2; 3-3-2005))

Bovenstaand bericht is een zorgvuldige samenvatting van een huis-aan-huis brief, verspreid onder bewoners van Primusstraat 1-27 en 2-24 en Elstarstraat 1-43. Website Woonpark Oosterhout is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht