Wijknieuws

Milieugroepen boeken winst in strijd tegen overslagcentrum

Milieudefensie Nijmegen en de Gelderse Milieufederatie voelen zich gesteund in hun strijd tegen het MTC bij Valburg door de uitspraak van een adviesorgaan van de Raad van State. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft in opdracht van de Raad van State een advies opgesteld over het Multimodaal Transportcentrum (MTC). Uit dit advies blijkt dat de nieuw aan te leggen Waalhaven nauwelijks iets toevoegt aan de al bestaande overslaghavens in Duisburg en Emmerich. Ook de bundeling van verschillende goederenstromen langs de Betuwelijn ter hoogte van Valburg heeft eveneens weinig voordelen, zo concludeert de stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Dit centrum moet diverse goederenstromen via rails, weg en water bij elkaar brengen. Een dergelijk groot overslagcentrum in de Over-Betuwe betekent voor natuur en milieu een te grote aanslag, vinden de beide groeperingen. Uit onderzoek van de adviserende stichting is gebleken dat de diverse onderdelen van een dergelijk groot overslagcentrum vooral afzonderlijk zullen opereren. Dit naast elkaar bestaan, voegt geen meerwaarde toe. De aanleg van een rangeerterrein, een containeroverslag en een nieuwe Waalhaven betekent volgens de milieugroeperingen een vernietiging van waardevolle landschappen. Ook biotopen, vegetaties en broedplaatsen voor vogels en overwinterende vogels en de bedreiging van de kamsalamander vormen zoveel negatieve aspecten dat het MTC beter niet aangelegd kan worden, zeggen Milieudefensie en Gelderse Milieufederatie. Het advies zien de twee groeperingen dan ook als een belangrijke steun in de rug. De verwachting van de milieugroepen is dat het MTC uiteindelijk in de planfase zal sneuvelen. Het ministerie voor Verkeer en Waterstaat heeft overigens al 175 miljoen gulden in de ontwikkeling van dit grote overslagcentrum gestoken.

( bron: De Gelderlander, 24-12-2001 )

--------------------------------

Weer winst voor tegenstanders transportcentrum

Bundeling van transportmogelijkheden langs de Betuwelijn in de Over-Betuwe voegt weinig toe aan de logistiek. Ook heeft een nieuwe Waalhaven ter hoogte van Valburg weinig voordelen boven al bestaande overslaghavens in de Duitse plaatsen Emmerich en Duisburg. Dat concludeert de stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die in opdracht van de Raad van State de plannen voor de aanleg van het transportcentrum voor weg, water en spoor bij Valburg, het zogeheten MTC, heeft onderzocht. Volgens het adviesorgaan zullen de afzonderlijke onderdelen van het MTC langs de Betuwelijn nauwelijks een geheel vormen. Tegen de aanleg van het miljardenproject bestaan veel bezwaren. Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie maakten bij de Raad van State bezwaar tegen het regionaal structuurplan dat voor het MTC is gemaakt. In deze procedure vroeg de raad advies. Over een half jaar volgt een definitieve uitspraak. Enkele maanden geleden besloot de directie van het MTC in oprichting al het hele milieu- onderzoek opnieuw te doen. Tijdens de inspraakperiode bleek dat er teveel fouten in het milieurapport zaten. De aanleg van het MTC is daardoor minimaal een jaar vertraagd. Het adviesorgaan meldt eveneens grote negatieve effecten voor natuur, landschap en woonomgeving. Waardevolle vegetatie en broedvogelplaatsen gaan verloren, terwijl er onaanvaardbare geluidshinder voor dorpen ontstaat. In het toekomstige MTC-gebied leeft bovendien de beschermde kamsalamander. Een milieuvergunning voor de haven is nu ondenkbaar, aldus de stichting. De tegenstanders denken dat het regionaal structuurplan zal sneuvelen. Omdat er ook grote milieuknelpunten zijn, hopen Milieufederatie en Milieudefensie dat het MTC volgend jaar van de baan is. De directie van het toekomstige MTC was niet bereikbaar voor commentaar. Enkele weken geleden maakte zij nog bekend dat bekende bouwondernemingen een consortium hebben gevormd om het transportcentrum van de grond te krijgen. Het ministerie van Verkeer heeft 175 miljoen gulden in de ontwikkeling gestoken.

--- Correctie van de zijde van Milieudefensie Nijmegen: Het ministerie van V&W is van plan komend voorjaar te besluiten of er 170 miljoen gulden in het MTC gestoken wordt (een winstwaarschuwing lijkt gerechtvaardigd!). ---

( bron: ANP & Milieudefensie, 23-12-2001 )