Wijknieuws

Huizenverkoop Woonpark lijkt fors, maar schijn bedriegt

Een wandeling door Woonpark Oosterhout levert momenteel een vreemd beeld op. In deze splinternieuwe wijk zijn nieuwkomers bezig met de inrichting van hun pas opgeleverde huis, terwijl een stukje verderop al bordjes in de tuin staan waarop woningen te koop worden aangeboden. Twee jaar nadat de eerste huizen in dit deel van de Waalsprong zijn opgeleverd, staan er al weer aardig wat woningen te koop. Van de zevenhonderd koopwoningen die er nu staan, wisselden er de afgelopen twee jaar 22 van eigenaar. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Op dit moment staan er volgens gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dertien huizen te koop. De bouw van de wijk is nog niet eens halverwege. Met de huurwoningen erbij, staan er nu een kleine achthonderd huizen. Uiteindelijk zullen er tweeduizend woningen verrijzen.

Volgens Bas Claase, voorzitter van de afdeling Nijmegen van de NVM is er echter absoluut geen sprake van een 'bovenmatige verkoop'. Ook niet als gekeken wordt naar het aantal huizen dat nu in het woonpark te koop staat. "Je praat over een vrij omvangrijk bouwproject van zevenhonderd woningen. Je moet dat nuchter bekijken. Heel Nederland verhuist eens in de zeven jaar. Omgerekend naar Oosterhout zou dat betekenen dat er ieder jaar honderd woningen worden verkocht. Dat aantal is bij lange na niet gehaald." Verder doorrekenend met deze landelijke vuistregels stelt Claase dat er ieder kwartaal ongeveer 25 huizen te koop zouden moeten staan in het woonpark. Daar blijft de nieuwe wijk ver onder. Ook bij een vergelijking met andere, nog lopende nieuwbouwprojecten, springt het woonpark er volgens Claase niet echt uit. "Kijk maar in Malden en in Wijchen, ook daar wordt veel vanuit de nieuwbouw verkocht. Mensen gaan ook daar nu al verhuizen." Een belronde langs een aantal NVM-makelaars sterkt Claase in zijn overtuiging dat er niets bijzonders aan de hand is. Het is volgens hem een bekend verschijnsel dat er bij nieuwbouw altijd een groep mensen is die zijn huis snel weer verder verkoopt. "Bijvoorbeeld doordat hun werkkring verandert."

Maarten Muller van makelaarskantoor Strijbosch Thunnissen constateert dat er ook mensen zijn die de afgelopen twee jaar binnen Woonpark Oosterhout zijn verhuisd. Muller werkt op de afdeling projectmatige verkoop: de verkoop in clusters van net opgeleverde woningen. "Ik zie mensen die ik eerder aan een huis in de Waalsprong heb geholpen en die nu een ander huis in het gebied betrekken. Mullers collega die de losse verkoop behartigt, was wegens ziekte onbereikbaar voor commentaar. Muller zelf betwijfelt of de verkoop in het woonpark omvangrijker is dan in in andere Nijmeegse wijken. "Ik denk niet dat die afwijkt van het normale verhaal. Er zijn wel meer mensen die binnen twee jaar verhuizen." Secretaris Carlo Willemse van bewonersvereniging De Waalveste is niet verbaasd over het aantal verkochte huizen. De Waalveste is actief op het zogeheten eiland. Daar zijn naar zijn schatting sinds de oplevering ongeveer twaalf huizen verkocht. "Op zich lijkt dat veel maar het is nog geen 10 procent van het totaal", relativeert Willemse. Ook hij spreekt van een 'normale tendens'. Van enkele bewoners die zijn verhuisd, kent Willemse de beweegredenen. "Die waren heel divers. De aanleg van de infrastructuur duurde te lang, er waren voornamelijk gezinnen met jonge kinderen, er was sprake van heimwee. Maar dit was de eerste keer dat die mensen in een nieuwbouwbuurt gingen wonen en ze waren vooraf ook duidelijk verkeerd ingelicht over de leeftijdsopbouw van de wijk." De andere kopersverenigingen in Woonpark Oosterhout waren niet voor commentaar bereikbaar.

( bron: De Gelderlander, 23-11-2001 )