Wijknieuws

Te veel MTC-lawaai treft Slijk-Ewijk

Het grootschalige bedrijfsterrein MTC wordt een grote herrie-veroorzaker. Met name in Slijk-Ewijk zal behoorlijke overlast ontstaan. Aarden wallen houden het geluid nauwelijks tegen. Het nieuwe mer (milieu-effectrapport) - vanaf vandaag ter inzage bij de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen - moest vooral duidelijkheid geven voor het dorp Slijk-Ewijk. Vooral de geluidsoverlast van het MTC (Multimodaal transportcentrum) zal pittig worden. Bijna heel het dorp valt binnen de 50-dB(A); alleen een stukje aan de westkant van de Dorpsstraat - nabij het kerkje - valt net buiten de lawaaicontouren. Ook het gehele gehucht Eimeren, een aantal woningen in Reeth en aan de noord- en westkant van Oosterhout zitten in de herriecirkel. De kern van Oosterhout valt overigens net buiten de 50-dB(A)-norm. In totaal vallen 134 woningen binnen het te verwachten herriegebied. Dat is echter wel zonder dat er aarden geluidwallen zijn aangelegd. Mét wallen wordt het aantal 'bedreigde' panden wat minder: 121.

Verantwoordelijk Overbetuws wethouder Jan Brouwer vindt de cijfers tegenvallend, hoewel hij wel rekening hield met deze bedroevende cijfers. Ook het magere effect van de geluidwallen stemt hem niet vrolijk. Formeel mag er bij uitzondering toestemming worden gegeven voor een hogere geluidbelasting bij een woning tot 55 dB(A). Brouwer voelt er niet veel voor om bij alle 121 woningen de lawaainorm op te trekken. "Dan ben je als gemeente niet goed bezig voor je inwoners." Wat de insteek van het Overbetuwse college van Burgemeester en Wethouders zal zijn, wordt pas over een dag of tien bekend. Wat Brouwer betreft zal in ieder geval de planmakers worden verzocht om meer oplossingen voor het lawaaiprobleem te zoeken. Als extra geluidwerende maatregelen onmogelijk zijn, kan zelfs worden overwogen alle woningen binnen de 50-dB(A)-contouren op te kopen. Ambtenaren onderzoeken momenteel wat zo'n operatie kost. In het mer staat ook de verkeersontsluiting voor het MTC beschreven. De hoofdontsluiting gaat via een mogelijk toekomstig A73-traject, dus niet rechtstreeks op de A15. De nieuwe directe verbinding tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk - wat noordelijker dan de huidige Oosterhoutsestraat - loopt weliswaar pal langs het MTC maar wordt er niet op aangesloten. Daarmee wordt sluipverkeer tegengegaan. Tegelijk met het MTC-mer is vanaf vandaag ook het Landschapplan te bekijken, dat zorgt voor een groene zone rondom het bedrijfsterrein. De meeste voorstellen die eerder waren gedaan staan in dat plan. Zo komen er aarden wallen en bosstroken ten westen van Oosterhout, oostelijk van Slijk-Ewijk, aan de zuid-oostkant van Valburg en nabij Reeth. Daarmee wordt het MTC visueel behoorlijk ingekapseld. De mer-inspraakavond is verschoven van 30 augustus naar 13 september.

( bron: De Gelderlander, 23-08-2001 )