Wijknieuws

- Uitnodiging persconferentie MTC Valburg

- PLUS AANVULLING VAN DE ZIJDE VAN MILIEUDEFENSIE

-----------

Uitnodiging persconferentie MTC Valburg

Datum: Maandag 26 november 2001 om 14.00 uur (tot uiterlijk 15.30 uur). Onderwerp: Bekendmaking en toelichting principe akkoord toetreding private partners in PPS (Publiek-Private Samenwerking) NV Ontwikkelingsbedrijf MTC en toelichting voortgang ontwikkeling MTC Valburg. Woordvoerders tijdens persconferentie: - Hans Dona, vrz Raad van Commissarissen NV Ontwikkelingsbedrijf MTC - Rudie Roels, vrz 5MDN Arnhem-Nijmegen (five Mode Distri Network) - Rene aan de Stegge, vertegenwoordiger namens private partners - Leo de Jong, directeur NV Ontwikkelingsbedrijf MTC - Geert Jansen, vrz Knooppunt Arnhem-Nijmegen namens publieke partners. Plaats: Vergaderzaal van Ontwikkelingsbedrijf MTC in Andelst Ondernemerscentrum De Schalm, Wanraay 4, 6673 DN in Andelst (gelegen aan A15),Telefoon: (0488) 470 180 Aanmelding: deelname telefonisch of per mail melden bij: Wim Broekman (co÷rdinatie communicatie), telefoon (024) 329 77 55, mail wb@bb.nl (Om organisatorische reden is aanmelding noodzakelijk. Uw naam wordt geregistreerd en is bij de ontvangstbalie bekend, zodat u toegang heeft tot Ondernemerscentrum De Schalm.)

 

Reactie van Milieudefensie op de bovenstaande aankondiging:

Wereldvreemde plannenmakers willen omstreden project nog niet opgeven Fijn voor de plannenmakers voor het MTC dat ze het met zichzelf eens zijn geworden en dit maandag feestelijk zullen verkondigen. Sneu voor hen dat ze een aantal zaken vergeten zijn: - De noodzakelijke procedures voor het bestemmingsplan en de milieu-effect rapportage zijn stilgelegd. Vanwege de vele negatieve gevolgen van het MTC is het project juridisch gestrand. Een geheel nieuwe MER is nodig, waarbij alsnog een inhoudelijke discussie over nut en noodzaak van het grootschalige transportcentrum gevoerd zal moeten worden. De ligging, aard en omvang van het project staan daardoor op losse schroeven. - De financiering van cruciale onderdelen (haven, terminals, viaducten, aansluiting wegennet) wordt op de overheid afgeschoven. Het benodigde geld is er echter niet. - De betrokken gelderse overheden (Provinciale Staten en de gemeenteraden van Overbetuwe, Nijmegen en Arnhem) zijn niet bij het aangekondigde 'onderhandelingsakkoord' betrokken; de voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen verkondigt enkel zijn particuliere mening en heeft geen democratische legitimatie. - Een aantal bedrijven (Giesbers Vastgoed, Braam Wegenbouw, K3/Brouwerij/Volker Stevin, Fonds Bouwnijverheid/Grontmij, CTN en 5MDN) zijn rechtstreeks belanghebbend bij deze plannen. Zij opereren gezamenlijk onder de naam KANOG en hebben via speculatie een kleine 200 hectare grond verworven in het gebied. Dit proberen zij nu alsnog te gelde te maken, waarbij zij ongetwijfeld tegelijkertijd lucratieve opdrachten willen binnenslepen. Helaas voor hen zijn er wel een aantal regels rond openbare aanbesteding en mededing waar ze zich aan moeten houden... De sessie op maandagmiddag is een aardige seance. Nog eenmaal willen de verstokte plannenmakers van het MTC doen geloven dat het project door zal gaan. De financiele en procedurele problemen worden daarbij genegeerd. Voor het Multimodaal Transportcentrum zou meer dan 500 hectare groen landschap op de schop moeten. Natuurrijke uiterwaarden, boomgaarden en monumenten moeten wijken voor een grootschalig bedrijventerrein voor de transportsector. De groeiende maatschappelijke weerstand tegen het MTC heeft al diverse successen geboekt. De bestuurders die desondanks het MTC nog willen realiseren trekken aan een dood paard. Komt dat zien!

MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN

Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen tel/fax 024 3237544,

mtc.nee@gmx.net; www.milieudefensie.net/mtc

( bron: E-mail circulaire Milieudefensie, 23-11-2001 )