Wijknieuws

Toekomst van het MTC uiterst onzeker na uitspraak Raad van State

Deze week deed de Raad van State een uitspraak over de plannen omtrent het MTC, het grote multimodale transportcentrum dat gepland staat tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk. Lees de details in onderstaande berichten. Voor een uitgebreid overzicht van artikelen: www.gelderlander.nl en vervolgens naar "dossier MTC"

-----------------------------------------------------

Besluit over MTC verrast bestuurders

De vernietiging van het goedkeuringsbesluit voor het multimodale bedrijvenpark MTC heeft bestuurders in Gelderland volkomen verrast. Het doorgaan van het megabedrijventerrein annex goederenoverslag is uiterst onzeker. Gisteren riep de Raad van State een voorlopig halt toe aan de ontwikkelingsplannen van het MTC. Juristen bestuderen de uitspraak in opdracht van de provincie. Vaststaat dat de toekomst van het MTC, een investering van bijna een half miljard euro, op de tocht staat. Gelders gedeputeerde Henk Aalderink, tevens voorzitter van het Bestuursplatform MTC, sprak van een 'volstrekt nieuwe denkwijze' over de inrichting van een gebied. Tot nu waren een streekplan en een regionaal structuurplan voldoende om te beginnen met nieuwe ontwikkelingen, aldus Aalderink. Pas in een volgend stadium zouden gemeenten inhaken en zorgen voor een bestemmingsplan met veiligheids- en milieugaranties. De Raad van State eiste gisteren in het geval van het transportcentrum MTC echter een gedetailleerde planuitwerking. "Dit hebben wij niet eerder gezien", zegt Aalderink, die toegeeft dat de Gelderse overheden een heel dure les hebben geleerd. De langdurige vertraging in de bouw en mogelijk het afblazen van het gehele project kan lokale overheden en particuliere investeerders vele miljoenen gaan kosten. Als het project niet doorgaat, vreest de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland voor de werkgelegenheid. Vaststaat dat de toekomst van het MTC op de tocht is gezet. Vanuit het bedrijfsleven zijn er signalen dat ondernemingen niet willen of kunnen wachten totdat in de herkansing een volgende procedure is afgerond. Deze kan mogelijk wel vijf jaar of langer in beslag kan nemen. De Gelderse Milieufederatie belooft alle mogelijke bezwaarprocedures om het MTC definitief om zeep te helpen. Aalderink put hoop uit het feit dat de Raad van State niet de MTC-lokatie heeft afgewezen, maar het ontwikkelingsplan heeft teruggestuurd voor bestuurlijke reparatie. Dat laatste is mogelijk, aldus de gedeputeerde, die daarin bijval kreeg van directeur Leode Jong van het Ontwikkelingsbedrijf MTC. Mocht het transportcentrum er uiteindelijk toch niet komen dan zullen mogelijke schadeclaims worden afgewikkeld door deze ontwikkelingsmaatschappij. Voor de provincie Gelderland gaat het erom in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen tot 2020 nog 65.000 arbeidsplaatsen in te vullen. Met het MTC denkt men er daarvan nog steeds eentiende te verkrijgen. Aalderink: "Als bedrijven weglopen dan heb je een probleem. Want economisch moeten we wel verder met elkaar. De Betuwelijn gaat tachtig kilometer door ons gebied." Volgens Gelders gedeputeerde Aalderink zal de Nederlandse Spoorwegen hoe dan ook een Container Uitwisselpunt (CUP) in de Betuwe aanleggen: een twee kilometer lang overslaggebied waar containers worden overgeslagen van trein op truck. Gelderland laat volgens de gedeputeerde een grote kans liggen als de provincie hier niet op inhaakt. Aalderink verwijt het zichzelf 'ontzettend' de tegenstanders onvoldoende duidelijk te hebben gemaakt hoe een multimodaal transportcentrum er in 2015 uit zal zien. Of de noodzakelijke aanpassingen aan de plannen voor het MTC zullen leiden tot een nieuw goedkeuringsbesluit, is twijfelachtig. Binnen het bestuursplatform zelf heerst verdeeldheid. Twee leden van het platform de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe denken al hardop aan alternatieven voor het MTC. De Overbetuwse wethouder Jan Brouwers verwacht dat zijn gemeenteraad het hele Multimodale Transportcentrum zal gaan heroverwegen. "Als het bedrijfsleven zijn geduld verliest, zal het waarschijnlijk ook van die kant worden uitgehold. De kans dat het MTC er zal komen, acht ik op zijn zachts gezegd beduidend minder geworden." Onder de bewoners in het geplande MTC-gebied heerst een begin van opluchting. Hun hoop is gevestigd op de oppositie van met name de gemeente Nijmegen en de bedrijven die eieren voor hun geld zullen kiezen.

( bron: De Gelderlander, 22-08-2002 )

-----------------------------------------------------

Raad van State schrapt omstreden transportcentrum MTC: Milieubeweging verheugd over behoud Betuws landschap

Amsterdam/Arnhem/Nijmegen, 21 augustus 2002 --- De Gelderse Milieufederatie en Milieudefensie zijn verheugd dat de Raad van State de plannen voor de aanleg van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Nijmegen heeft vernietigd. Volgens de Raad zijn de plannen onvoldoende onderbouwd en vormen ze een 'aanzienlijke ingreep'. Geconstateerd is dat het project voorbij gaat aan de geluidsoverlast en veiligheidrisico's waar omwonenden mee geconfronteerd worden. Bovendien is geen rekening gehouden met de schade aan de natuur in het uiterwaardengebied. De uitspraak betekent een forse streep door de plannen voor de aanleg van het MTC. Provincie Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen hebben met het Regionaal Structuurplan het MTC willen doordrukken. Dit is nu door de Raad van State onmogelijk gemaakt. Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie roepen de betrokken overheden op nu te gaan werken aan plannen waarbij de economische ontwikkeling niet meer ten koste gaat van landschap en leefmilieu. Jarenlang is tegen de komst van het MTC gestreden door bewonersgroepen en milieubeweging. Het immense transport- en overslagcentrum zou ten koste gaan van ruim 500 hectare prachtig groen landschap ten noorden van de Waal bij Nijmegen. Het MTC zou bestaan uit een nieuwe containerhaven bij Slijk-Ewijk, verbindingen met A15 en Betuwelijn, het doortrekken van de A73 en grote bedrijventerreinen. Begin dit jaar presenteerde Milieudefensie met de aankoop van de Betuwse Bongerd nog een nieuw wapen in de strijd. Inmiddels zijn al circa vijfduizend mensen mede-eigenaar. Mede door het groeiende maatschappelijke protest hadden de gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe hun steun aan het MTC al ingetrokken. De milieubeweging heeft altijd gezegd dat nut- en noodzaak van het MTC niet voldoende zijn aangetoond. De zwakke economische onderbouwing is voor de Raad een belangrijke reden de plannen af te keuren. Het gezamenlijke beroep van Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie is hiermee gehoreerd. Het besluit van de gelderse gedeputeerden is vernietigd en de provincie dient de griffiekosten van 177,92 Euro te vergoeden. Een koopje, om zo van een duur en onrendabel miljardenproject verlost te worden... De uitspraak toont aan dat verzet tegen megalomane en slecht onderbouwde bouwplannen uiteindelijk lonend kan zijn. Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie roepen de overheden die het MTC nog steunden (Gemeente Arnhem, KAN, Provincie Gelderland) op om nu ook tot inkeer te komen. Bij het opstellen van nieuwe plannen moet behoud van waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten uitgangspunt zijn.

Meer informatie: volledige uitspraak op de openingspagina van www.raadvanstate.nl achtergronden (o.m. pleitnotitie beroepsprocedure): www.milieudefensie.net/mtc Persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507333 Milieudefensie Nijmegen: Pieter Jansen, 024 3237544 Gelderse Milieufederatie: Joost Reijnen, 026 3515069

( bron: mailing Milieudefensie, 22-08-2002 )