Wijknieuws

Salsa-danslessen in Oosterhout..

Wijkgenote Chantal Bakker is druk bezig het opzetten van Cubaanse Salsadanslessen hier in Oosterhout. Dit doet ze samen met de uit Cuba afkomstige Margarita die daar lange tijd op hoog niveau heeft gedanst. Beiden wonen wij sinds korte tijd in het woonpark.

Ze vragen zich af of hier animo voor zou bestaan voor haar danslessen. Om praktische redenen zijn ze uitgeweken naar een locatie in het oude dorp.

Voor nadere informatie, ga naar: www.soycuba.nl

(bron: mail C. Bakker, 15-12-2005)