Wijknieuws

GroenLinks bezoekt Ressen en Woonpark Oosterhout

Op vrijdag 22 november brengt de fractie van GroenLinks Nijmegen een werkbezoek aan Woonpark Oosterhout en het dorp Ressen. Na meer dan een jaar stilte komen de bouwwerkzaamheden in de Waalsprong weer op gang. De GroenLinks-fractie laat zich vrijdagmiddag informeren over de bouwplannen. Naast een rondleiding door de nieuwbouwwijk Woonpark Oosterhout door gemeentelijk stadsdeelmanager Kau zal er ook een ontmoeting zijn met een afvaardiging van de wijkraad. De fractie is benieuwd naar plannen en knelpunten. Het bezoek eindigt met een bijeenkomst in de basisschool De Oversteek, waar de fractie geinformeerd zal worden over de verbouwingsplannen en de bouwplannen voor het Voorzieningenhart. In Ressen wordt gepraat met de vereniging Dorpsbelang Ressen. De raadsfractie van GroenLinks wil van gedachten wisselen over het grondgebied naast het karakteristieke dorp, nabij de noordgrens van de gemeente Nijmegen. Het is GroenLinks gelukt om tijdens de coalitieonderhandelingen deze open ruimte buiten de bouwplannen voor de Waalsprong te kunnen houden. De vraag is nu wat er in de toekomst op de plek van de daar geschrapte woonwijk moet komen: landbouw of natuurontwikkeling? ------------------------------

programma

Voor meer informatie:

Miesjel Spruit - steunfractielid GroenLinks - 024-3555450

GroenLinks Nijmegen Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen tel/fax 024 3292370 groen0@nijmegen.nl www.groenlinks.nl/nijmegen

( bron: persbericht Groen Links, d.d. 18-11-2002 )