Wijknieuws

persbericht, 21/3/2001

Gemeenteraad heeft beslissende stem: Nijmeegs college wil referendum ontlopen

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders wil twee verzoeken voor het houden van een referendum negeren. Ruim voldoende indieners hebben de gemeenteraad in januari verzocht om twee referenda te organiseren: een over het grootschalige Multimodaal Tranportcentrum (MTC) aan de rand van Nijmegen en een over de plannen voor een kabeltram in het stadscentrum. Gisteren hebben burgemeester en wethouders echter besloten de gemeenteraad voor te stellen geen referenda te organiseren. De argumenten van het Nijmeegse college zijn zeer discutabel. Ten aanzien van de kabeltram wil men eerst de gemeentelijke besluitvorming afronden. Bij het MTC wordt juist opgemerkt dat het referendum strijdig zou zijn met eerder genomen besluiten.

Woordvoerders van de initiatiefnemers reageren furieus. "Antidemocratisch", stelt zegsman H. van Hooft van actiegroep 'Zet de rem op de kabeltram'. "Alsof, net als vijftig jaar geleden, regenten uitmaken wanneer het volk de mond mag opendoen". M. Raaijmakers van het 'Referendumplatform tegen het MTC' zegt "geschokt" te zijn. Ze wijst er op dat de argumenten van het college niet kloppen. Zo sluit de gemeentelijke referendumverordening nergens uit dat een referendum mag gaan over onderwerpen waar eerder een besluit over is genomen. Bovendien zijn over het MTC nog geen onherroepelijke besluiten genomen. Het vereiste bestemmingsplan is zelfs nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 11 april moet de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende verzoeken en het voorstel van het college. Gezien de wankele politieke verhoudingen in Nijmegen is allerminst zeker of het college de referenda kan ontlopen. Afgelopen jaar heeft een royale, progressieve raadsmeerderheid tegen de zin van het college de lokale referendum-verordening vastgesteld. Voorstanders van de referenda hopen en verwachten dat deze raadsmeerderheid de rug recht houdt en op 11 april de datum vaststelt waarop het gecombineerde referendum zal plaatsvinden. Dan kan in Nijmegen, net als in Amsterdam en Groningen, de bevolking alsnog gehoord worden over de onderwerpen die vele duizenden inwoners belangrijk vinden.

Meer informatie: www.milieudefensie.net/mtc

( bron: Milieudefensie )

Contactpersoon: Alex de Meijer, 020 5507417 of 024 3561778