Wijknieuws

Wadi slokt veel ruimte op; Depla zoekt alternatief

De aanleg van wadi's in de Waalsprong heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. De waterlopen slokken namelijk relatief veel van de kostbare ruimte op. Om die reden wil wethouder P. Depla uitzien naar andere methoden om regenwater af te voeren. Depla benadrukt dat hij niets wil inleveren van de ambities van Nijmegen om verstandiger met water om te gaan. De manier waarop in Lent en Oosterhout het regenwater wordt afgevoerd is echter reden voor bezinning. Het grote probleem is volgens de wethouder dat voor wonen, groen en bijvoorbeeld speeltuintjes minder ruimte overblijft omdat de wadi's zoveel plaats innemen. Die wadi's belichamen het Nijmeegse waterbeleid onder meer doordat ze, anders dan bij een ondergronds riool, het water weer zichtbaar maken. Belangrijker is echter het technische aspect van deze brede watergangen. Het hemelwater dat vanaf de straten naar de wadi stroomt wordt door een zandpakket onderin de wadi gefilterd. Daarna verdwijnt het in een geperforeerde buis om mettertijd te worden afgevoerd naar de waterplassen die in de Waalsprong zullen verschijnen. Valt er veel regen, dan fungeert de watergang als een zeer brede sloot die het water tijdelijk opslaat. Om de werking van het systeem gaat het Depla niet, wel over de aanslag op de ruimte. "De wadi's worden door de bewoners niet als groen beleefd en gebruikt. Je mag er bijvoorbeeld ook geen speeltoestellen in plaatsen. Daardoor is het een soort niemandsland." Fungeert de wadi daardoor niet als groenvoorziening, het gevolg is ook dat de huizen dichter op elkaar staan dan zonder wadi's nog zou zijn. "Woonpark Oosterhout heeft als geheel een lage woningdichtheid. Maar toch hebben bewoners het gevoel dicht op elkaar te zitten." Depla wil daarom bezien of er 'misschien innovatieve methoden zijn' om hetzelfde doel te bereiken. "De wadi is als instrument niet heilig." De winst van een alternatief zou moeten zijn dat de woningen meer verspreid kunnen worden gebouwd. "Of je hebt meer ruimte voor speelplekken in de wijk."

( bron: De Gelderlander, 21-02-2003 )