Wijknieuws

Kopersvereniging "De Lanen" is al actief bezig

In Woonpark Oosterhout -Oost is er één project dat nog door mag gaan met de ontwikkeling: Project "De Lanen" van Amstelland Ontwikkeling. Op de vlakte van De Elten worden de contouren van de huizen al zichtbaar.

Er is ook al een kopersvereniging actief: Kopersvereniging "De Lanen". Van een contactpersoon van deze vereniging ontving de redactie informatie over de voortgang van de bouw. Website Woonpark Oosterhout heeft informatie over deze vereniging voorlopig geplaatst op een aparte pagina. Voor nadere informatie over de kopersvereniging dient u zich te wenden tot de vermelde contactpersoon ( per E-mail )

Ga naar: Kopersvereniging "De Lanen"

( Redactie Wijknieuws )