Wijknieuws

Handtekeningenactie tegen containerhaven nabij Oosterhout

Onderstaande brief werd onlangs door Milieudefensie verstuurd naar de diverse kopersverenigingen. Het gaat om de inzameling van handtekeningen tegen de komst van de geplande containerhaven en overslagterminal ten westen van Oosterhout

( redactie Wijknieuws )


Beste lezer,

Een kleine maand geleden heb ik aan u, als contactpersoon van een kopersvereniging, een brief gestuurd over het initiatief voor een referendum in Nijmegen over het geplande MTC Valburg. Dit grootschalige op- en overslag- en bedrijventerrein zal het woon- en recreatieplezier in Woonpark Oosterhout bepaald niet ten goede komen. De mooie route over de dijk richting Slijk-Ewijk wordt doorbroken door een containerhaven, wat rest is een drukke nieuwe weg dwars door het bedrijventerein. Er zal sprake zijn van horizonvervuiling en lawaai- en stofoverlast.

Gelukkig is dit alles nog niet definitief. Samen met bewoners- en milieugroepen verzet Milieudefensie zich tegen de plannen voor het MTC. We zien nog reele kansen om het te stoppen. Voor de investering van 1,5 miljard gulden wordt sterk richting rijksoverheid gekeken; deze heeft zich hier echter absoluut nog niet op vastgelegd. Wanneer ten gevolge van het referendum Nijmegen zich uit de ontwikkelingsmaatschappij zou terugtrekken, kan dat de doodklap voor het hele project betekenen.
Milieudefensie hoopt dat u het als (toekomstige) Waalsprong-bewoner met ons eens bent dat het MTC er beter niet kan komen. In de tweede week van januari willen we in Lent en Woonpark Oosterhout deur-aan-deur handtekeningen verzamelen. We zouden het erg op prijs stellen als u hieraan wil meewerken. Dat kan door mee deur-aan-deur handtekeningenkaarten op te halen. Ook zijn we op zoek naar een of meer contactadressen, waar mensen de kaarten zelf kunnen inleveren.
Ik hoop dat u gemotiveerd bent op enigerlei wijze een bijdrage te leveren. Voor meer informatie kunt u ons bellen of op onze website kijken: www.milieudefensie.nl/groepen/nijmegen.

 

Met vriendelijke groet,

Alex de Meijer, tel. 024 3561778