o

Wijknieuws

Activiteitengroep Woonpark Oosterhout

Nu de herfst begonnen is, gaat de Activiteitengroep voor Woonpark Oosterhout (swingend) van start. Begin 2006 hebben zij enquêtes
gehouden onder bewoners van Oosterhout en omgeving om te pijlen wat u leuk vindt om in uw eigen wijk te doen. Daaruit zijn een aantal
activiteiten gekomen die de activiteitengroep WPO de komende maanden gaat opzetten.
Enkele daarvan zijn al gepland: kinderdisco (8 september j.l.), Swingavond (de eerste was op 15 september), kinderknutselmiddag (gepland in de herfstvakantie), filmavond (waarschijnlijk de 2e vrijdag in november) een wijnproefavond en kookworkshop (datum voor deze activiteiten volgt later). Verder willen ze af en toe een jeu de boules treffen organiseren en zijn we bezig optredens van bandjes te regelen.

De kinderdisco en de eerste swingavond zijn al geweest.

Weblog
Meer informatie over activiteiten zult u op hun weblog: www.actiefinwoonparkoosterhout.blogspot.com terugvinden. Deze weblog
geeft een up to date overzicht van wat er in Woonpark Oosterhout te doen is. Om volledig te kunnen zijn heb ik ook uw hulp nodig! Als u
iets organiseert, of iets weet wat ook in dit overzicht thuishoort, stuurt u een mailtje met de informatie naar: enrique@anitya.nl

Oproep
De activiteiten worden georganiseerd door en voor bewoners van Oosterhout (Nijmegen). Voor het organiseren en vormgeven van de
activiteiten kunnen we ook uw hulp gebruiken. Het gaat dan niet alleen om mensen die achter de bar willen staan of praktisch mee willen helpen maar ook om mensen die zelf een activiteit willen opzetten of mensen die goed de weg weten binnen de gemeentelijke organisatie, weten hoe promotie van activiteiten gedaan moet worden, het contact met de pers willen onderhouden, enzovoort. Om mee te helpen kunt u zich aanmelden via ikklif@gmail.com Geef in uw mailtje a.u.b. ook aan wat u graag zou willen doen en waar uw kennis of specialiteiten liggen.

(bron: Activiteitengroep voor Woonpark oosterhout; dit artikel is ook verschenen in de laatste editie van "BEN er weer" )