Wijknieuws

Laatste berichten over het MTC (2)

Artikelen van Milieudefensie en uit De Gelderlander van 18 april.

-----------------------------------------------------------

Kamminga stelt noodzaak MTC ter discussie

De Gelderse commissaris van de koningin Kamminga vindt dat er een nieuw onderzoek moet komen naar nut en noodzaak van de aanleg van het transport- en overslagcentrum MTC bij Valburg. Het MTC langs de Betuwelijn is een landelijk economisch speerpunt en gaat miljarden euro's kosten. Het zou in 2007 in bedrijf moeten zijn. Natuur- en milieuorganisaties zijn vanaf de eerste plannen tegen de komst van het MTC geweest. Milieudefensie heeft een boomgaard in het beoogde gebied gekocht om de bouw zolang mogelijk tegen te houden. Ministeries, provincie, stedelijk samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de betrokken gemeenten waren tot voor kort onverminderd enthousiast over het transportcentrum, dat onder meer 6000 arbeidsplaatsen zou opleveren. Volgens Kamminga is een nieuw onderzoek nodig nu de noord- en de zuidtak van de Betuwelijn definitief niet doorgaan en bovendien zowel Nijmegen en Overbetuwe hun medewerking aan het MTC hebben opgeschort. Ook komen er steeds meer rapporten die minder gunstige cijfers voor het MTC laten zien. Kamminga wil weten hoe de toekomst van het MTC er nu uitziet. Ook verantwoordelijk gedeputeerde H. Aalderink is niet tegen een nieuw onderzoek, zegt een provinciale woordvoerder. Provinciale Staten praten in het najaar opnieuw over het MTC. Het is bekend dat er maar een krappe meerderheid in de Staten voor de aanleg is. ,,Als blijkt dat er geen draagvlak meer is moeten we misschien stoppen. Het heeft geen zin te trekken aan een dood paard'', aldus de woordvoerder. De directie van het Ontwikkelingsbedrijf MTC is net deze week begonnen met een nieuwe milieu-effectrapportage. De oude MER verdween een half jaar geleden in de prullenbak toen tijdens de inspraakprocedure bleek dat er allerlei juridische onvolkomenheden waren. De directie zag aankomen dat de Raad van State de rapportage zou vernietigen en begon opnieuw. In het uiterwaardengebied waar het MTC moet komen, leven onder meer allerlei beschermde dier- en plantensoorten

(ANP/ ECONOMIE19 ONDERZOEK - 19-Apr-2002 04:47:00 pm )

Betuwse Bongerd in bloei..

Ter afronding van deze feestelijke berichtenservice van Milieudefensie Nijmegen nog het volgende. De in het bovenstaande anp-bericht vermeldde Betuwse Bongerd staat deze dagen mooi in bloei. Op onze website (www.milieudefensie.net/mtc) staat een beschrijving van een fraaie fietsroute die via de Waaldijk van Nijmegen naar het behouden gebied in de Overbetuwe leidt. Het is hier genieten van het landschap en van het gevoel dat het zin heeft je te verzetten tegen een onzinnig project. In de Betuwse Bongerd heeft Milieudefensie een picknicktafel klaar gezet!

Milieudefensie Nijmegen Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen telefoon 024 3882309 milieudefensie.nijmegen@gmx.net www.milieudefensie.net/mtc

-------------------------------------------------------------------------------------

Inspraak MTC opnieuw van start

Binnenkort kunnen de burgers zich opnieuw uitspreken over het aan te leggen overslagcentrum MTC tussen Valburg en Oosterhout. Het bedrijf dat het MTC voorbereidt, NV OMTC in Andelst, heeft de zogenaamde Startnotitie bij de provincie en de betrokken gemeenten ingediend. Daardoor is de mileu-effectrapportage (MER) formeel begonnen. Een MER is vereist bij elk groot project dat gevolgen heeft voor de natuur. De MTC-plannen zijn juist zo omstreden, omdat zij een grote ingreep betekenen in de natuur van de Betuwe. In 1997 en in 2001 zijn al MER-procedures voor het MTC doorlopen: de eerste ten behoeve van het grote regionale structuurplan en de tweede ten behoeve van het voorontwerp bestemmingsplan. Die MER-en bleken te weinig aandacht aan de natuur te besteden en intussen was ook de wet op dit punt veranderd. De nieuwe, derde MER heeft betrekking op het bestemmingsplan dat van het landbouwgebied een bedrijfsterrein en een overladingsstation maakt en op het besluit over de dijkverlegging. Om de haven, belangrijk onderdeel van het MTC-project, te kunnen aanleggen, moet de dijk worden verlegd.

( bron: De Gelderlander, 18-04-2002 )