Wijknieuws

Bijzondere kerkdienst in de Leonarduskerk op zondag 20 jan

Op 20 januari is er weer de oecumenische dienst. Dit is een gezamenlijke viering van Rooms Katholieken en Protestants Christenen. Een werkgroep met leden uit zowel de parochie als de kerkgemeente bereidt samen de dienst voor. Tevens zingt er een koor samengesteld uit leden koren van beide kerken. Dit jaar wordt de dienst gehouden in de Leonarduskerk in Oosterhout.

Voor contact-informatie m.b.t. de Samenwerkende Kerken te Oosterhout: Samenwerkende Kerken Oosterhout

redactie Wijknieuws