Wijknieuws

Boomgaard tegen grootschalig overslagterrein MTC

Milieudefensie introduceert: Betuwse Bongerd

Amsterdam, 18 januari 2002 - Milieudefensie start vandaag de doorverkoop van de Betuwse Bongerd. Deze halve hectare grote boomgaard in de buurt van het Gelderse Slijk-Ewijk heeft de milieuorganisatie gekocht om te voorkomen dat in het prachtige open rivierenlandschap een zogeheten Multimodaal Transportcentrum (MTC) komt. Het 500 hectare opslokkend goederenoverslagterrein MTC kan niet worden gerealiseerd zonder de grond van de appel- en perenboomgaard Betuwse Bongerd. Milieudefensie-directeur Wijnand Duyvendak: 'Dit gebied hoort onderdeel uit te maken van het beschermde Nationale Landschap Rivierenland. In de meest recente versie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 3, is er opportunistisch met bebouwingsgrenzen geschoven. Daardoor wordt nu dit prachtige stuk Betuwe opgeofferd aan de slecht doordachte plannen van de provincie Gelderland. Landelijk gezien heeft het MTC geen economische logica. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid faalt om de open ruimte te beschermen.'

De gevolgen van het MTC voor het landschap en de natuur zullen enorm zijn. In de natuurlijke uiterwaarden langs de Waal leven beschermde en zeldzame dieren zoals de kamsalamander, de modderkruiper en de kwartelkoning. Onlangs is de milieu-effect rapportage (MER) voor het gebied ingetrokken, onder meer omdat er geen rekening was gehouden met deze dieren. Ook economisch is het project zeer discutabel. De stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die op verzoek van de Raad van State het MTC-plan bekeek, ziet geen toegevoegde waarde voor een MTC. Milieudefensie vecht samen met lokale bondgenoten al jarenlang tegen de MTC-plannen. Daarbij zijn inmiddels de eerste successen geboekt. Bij de politiek groeit de twijfel over het project. Met het bezit van de Betuwse Bongerd als strijdmiddel, hoopt Milieudefensie dat de plannen van tafel gaan. Om dit stuk Betuwe te behouden roept Milieudefensie zoveel mogelijk mensen op om de campagne te steunen en voor 50 euro mede-eigenaar te worden van de Betuwse Bongerd. Vanmiddag zullen Koos van Zomeren (schrijver/columnist), Willem van Toorn (schrijver) en Willen den Ouden (landschapsschilder) de aftrap voor de campagne geven. Zij worden de eerste mede-eigenaren van de Betuwse Bongerd. Mensen die de actie willen steunen, kunnen ook zogeheten 'pluk-en-picknick'-certificaten kopen. Voor 10 of 20 euro, ondersteunen ze de strijd voor het behoud van de open ruimte en heeft men het recht om te komen picknicken in de Betuwse Bongerd. In het najaar worden alle certificaathouders uitgenodigd voor een appelpluk-dag. De Betuwse Bongerd maakt deel uit van de Milieudefensie-campagne Trek de Groene Grens die opkomt voor het behoud van de open ruimte in Nederland. Voor meer informatie: Persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507 333 Ter plekke: persvoorlichter Eugène van Haaren, 06 29 59 38 73

zie ook: http://www.milieudefensie.nl/campagnes/ruimte/koopbongerd.htm

Hoe is de Betuwse Bongerd te bereiken? Het adres is: Nieuwendijk 13 b, gelegen tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout (Gelderland)

1) Routebeschrijving komend vanaf richting Rotterdam (A15). Rijdend over de A15 vanaf de kant van Rotterdam ga je bij Knooppunt Valburg nog rechtdoor, richting Bemmel en Kleve (de afslag naar Nijmegen via de A50 moet je dus negeren). Na Knooppunt Valburg neem je de eerste afslag en volg je de aanduidingen richting Oosterhout (rechtsaf Griftdijk op, vervolgens bij tankstation weer rechtsaf Stationsstraat op). Voor vervolg zie onder punt 6.

2) Routebeschrijving komend vanaf richtingen Den Bosch (A50) en Venlo (A73). Volg bij Knooppunt Ewijk (A73/A50) de aanduidingen richting Arnhem en Apeldoorn (A50). Bij Knooppunt Valburg (A15/A50) de A15 richting Bemmel en Kleve opdraaien. Vervolgens neem je de eerste afslag en volg je de aanduidingen richting Oosterhout (rechtsaf Griftdijk op, vervolgens bij tankstation weer rechtsaf Stationsstraat op). Voor vervolg zie onder punt 6.

3) Routebeschrijving komend vanaf richtingen Utrecht (A12) en Zwolle (A50). Volg bij Knooppunt Grijsoord (A12/A50) de aanduidingen richtin Nijmegen en Venlo (A50). Bij Knooppunt Valburg (A15/A50) de A15 richting Bemmel en Kleve opdraaien (de bewegwijzering naar Nijmegen via de A50 moet je dus negeren). Vervolgens neem je de eerste afslag en volg je de aanduidingen richting Oosterhout (rechtsaf Griftdijk op, vervolgens bij tankstation weer rechtsaf Stationsstraat op). Voor vervolg zie onder punt 6.

4) Routebeschrijving komend uit Arnhem (A352). Volg de snelweg naar Nijmegen tot halverwege, Knooppunt Ressen. Draai daar de A15 op richting Rotterdam. Vervolgens neem je de eerste afslag en volg je de aanduidingen richting Oosterhout (linksaf Griftdijk op, vervolgens bij tankstation weer rechtsaf Stationsstraat op). Voor vervolg zie onder punt 6.

5) Routebeschrijving komend uit Nijmegen (A352). Volg de snelweg naar Arnhem tot halverwege, Knooppunt Ressen. Draai daar de A15 op richting Rotterdam. Vervolgens neem je de eerste afslag en volg je de aanduidingen richting Oosterhout (rechtsaf Griftdijk op, vervolgens bij tankstation weer rechtsaf Stationsstraat op). Voor vervolg zie onder punt 6.

6) In Oosterhout (Gelderland) eerste weg rechts (richting Slijk-Ewijk en Valburg, heet eerst Vredesplein, vervolgens al snel Oosterhoutsestraat). Deze weg maakt vrij snel een bocht naar links, daar rechtdoor rijden op smaller weggetje (Van Balverenlaan). Deze volgen, ook nadat deze een bocht naar links heeft gemaakt. Eerste weggetje naar rechts, pas na enige tijd, is de Nieuwendijk. De ingang van de boomgaard ligt aan de rechterhand als de weg een bocht naar links maakt. Een vlag van Milieudefensie zal dit punt markeren.

( bron: Milieudefensie )