Wijknieuws

Foto's van eerste ontwikkelingen in "Het Nijland"

Het laatste gedeelte van Woonpark Oosterhout, Het Nijland, zal spoedig in ontwikkeling worden gebracht. Op dit moment is het eerste grondwerk en grondverzet zichtbaar.

Er zijn een 20-tal foto's die het gebied weergeven zoals het er nu uitziet. In esthetisch opzicht zijn de beelden minder interessant maar dat zal veranderen naar gelang dit nieuwe wijkdeelk zijn vorm krijgt; m.a.w. als straks de huizen er staan en dit wijkdeel is voltooid wordt het steeds leuker om de foto's erbij te pakken van de kale vlaktes en velden..

ga naar de foto's..

(redactie Wijknieuws)