Wijknieuws

Bezoek per fiets aan de wijk door wethouders

Op vrijdag 23 november zullen de wethouders Paul Depla en Geert van Rumund per fiets o.a. Woonpark Oosterhout bezoeken samen met Tweede-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem en enkele fractieleden van de PvdA. Het bezoek is er een uit de reeks van wijkbezoeken die om de twee weken in Nijmegen plaatsvinden en die worden georganiseerd door de Nijmeegse afdeling van de PvdA. Het doel van de wijkbezoeken is het met eigen ogen bekijken van de plaatselijke situatie en problemen en het in contact komen met de burgers.

De fietstocht begint om 14.00u. in restaurant "Het Witte Huis" te Lent. Het gezelschap zou graag willen worden rondgeleid door bewoners in de wijk die hen kunnen vertellen over de problemen en kwesties die er spelen in de wijk.

Om 16.00u. willen de wethouders en hun gevolg weer terug zijn in "Het Witte Huis" waar vervolgens gelegenheid wordt geboden aan de de mensen uit de wijk om de wethouders, raadsleden en fractieleden te spreken. Vanaf 15.30u. bent u welkom in restaurant "Het Witte Huis"; het 'spreekuur' zal duren tot 17.00u.

Om het gezelschap te kunnen rondleiden door de wijk kunt u zich opgeven bij het fractiesecretariaat van de PvdA Nijmegen ( tel: 024-3292367; E-mail: fractie@pvda.nijmegen.nl ).

Via dit nummer kunt u zich ook opgeven om aanwezig te zijn op het spreekuur; u kunt ook echter ook binnenlopen zonder reservering..

Redactie Wijknieuws

( bron: brief van de Gemeenteraadsfractie Partij van de Arbeid Nijmegen aan de bewoners van de Waalsprong, d.d. 8-11-2001 )