Wijknieuws

De Samenwerkende Kerken van Oosterhout ook samen op Internet !!

Per 15 december 2001 zijn de Samenwerkende Kerken van Oosterhout ook samen te vinden op Internet via Website Woonpark Oosterhout. Via hun website voorzien de kerken in informatie over de vieringen. missen en activiteiten. Voorheen gaven de kerken een papieren Nieuwsbrief uit die werd verspreid onder de bewoners van Woonpark Oosterhout. Dit papieren medium is komen te vervallen; vanaf nu kan de informatie via hun eigen website verkregen worden.

In de eerste Nieuwsbrief in elektronische vorm vindt u alle informatie over de activiteiten, vieringen en missen in de komende feestdagen ( tot en met Driekoningen ). Elke maand verschijnt een nieuwe Nieuwsbrief met daarin een overzicht van activiteiten van de maand.

De Samenwerkende Kerken van Oosterhout verzorgen ook de nieuwsvoorziening van de kerken van Lent en Ressen. De kerken in deze regio werken immers nauw samen.

Ga naar: De Samenwerkende Kerken van Oosterhout

( Redactie Wijknieuws )