Wijknieuws

Cursussen in De Lindenberg Oosterhout van start...

Half september gaan de cursussen van De Lindenberg Oosterhout in het voorzieningenhart De Klif van start. Inschrijven voor het nieuwe seizoen 2005/2006 kan nog. Instromen in een lopende cursus is daarbij mogelijk. Wie graag eerst eens een les wil proberen kan bij de cursussen waar nog plaats is, gebruik maken van een proefles. Voor een proefles betaalt de deelnemer een bedrag van € 5,-. Hiermee wordt een plek in deze cursus vrijgehouden gedurende drie dagen na de proefles. Bij inschrijving ontvangt de deelnemer het bedrag retour. Dit bedrag wordt ook geretourneerd bij inschrijving voor een andere cursus.

Nadere inlichtingen over het cursusprogramma zijn te vinden op www.delindenberg.com onder ‘Oosterhout’ (eerst de leeftijdsgroep kiezen) of zijn verkrijgbaar via de Service Balie, geopend maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur, via 024 3273911. De Service Balie kan vertellen voor welke cursussen proeflessen mogelijk zijn.

(bron: De Lindenberg, 09-09-2005)