Wijknieuws

Inspraak over plannen voor MTC Valburg

Er zijn plannen om in het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk-Ewijk het MTC Valburg te realiseren: het Multimodaal Transport Centrum. Op dit knooppunt komen straks drie vervoersstromen samen: spoor, weg en water. Het Multimodaal Transport Centrum staat in het teken van logistieke dienstverlening, distributie, productie en bewerking van goederen. MTC Valburg versterkt de nationale en regionale economie en is van betekenis voor de werkgelegenheid. Naar verwachting biedt het MTC Valburg aan 6.000 tot 7.000 mensen werk. Bij de opzet wordt gestreefd naar optimale inpassing in de omgeving, met veel aandacht voor omwonenden, natuur en duurzaamheid.

Inspraak start 23 augustus Het is de bedoeling dat op 22 augustus aanstaande de Colleges van de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen besluiten publiceren over:

Op die datum publiceert de provincie Gelderland een besluit over het verleggen van de primaire waterkering. Direct hierna start voor omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid op deze onderdelen te reageren.

Informatie voor inspraak Er is inspraak mogelijk op het voorontwerp-bestemmingsplan, het landschapsplan Overbetuwe Zuid en het MER 2001. Vanaf 23 augustus 2001 zijn alle genoemde stukken, inclusief alle bijlagenrapporten, in te zien. De sluitingstermijn voor reacties is 28 september 2001. Volgende week staat op vindt u op de gemeentelijke pagina's van de gemeenten Overbetuwe (De Betuwe) en Nijmegen (De Brug) de gebruikelijke informatie over de procedures. De provincie Gelderland publiceert het besluit in De Gelderlander. Op 23 en 24 augustus wordt op ruime schaal in en rond het betreffende gebied huis-aan-huis een publicatie bezorgd met informatie over de plannen. Daarin staat ook vermeld hoe de inspraak werkt en waar nadere informatie te krijgen is. Belangstellenden kunnen deze publicatie afhalen op de adressen waar de plannen ter inzage liggen.

Bijeenkomsten Op donderdag 30 augustus aanstaande houden gemeente Overbetuwe, Nijmegen en de provincie Gelderland in Sportzaal de Maranter in Oosterhout een inspraakavond. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur. Op de donderdagavonden 6, 13 en 20 september 2001 is er van 17.00 tot 19.00 op het gemeentehuis te Elst een spreekuur. Vertegenwoordigers van de gemeente Overbetuwe en het ontwikkelingsbedrijf MTC zijn dan beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

( bron: Gemeente Nijmegen, 15-08-2001 )