Wijknieuws

"Stopzetten MTC Valburg is milieuramp"

Stopzetten van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg is een ramp voor zowel het milieu als de economie. De schade beperkt zich niet tot de regio; heel Nederland zal er last van hebben als het MTC niet doorgaat. Dat is de stellige overtuiging van Willem van den Heuvel, directeur van de Container Terminal Nijmegen (CTN), Het MTC is behalve een enorm bedrijventerrein een groot overslagstation van goederen op drie vervoersstromen, schip, trein en en vrachtwagen. Van den Heuvel zegt niet te begrijpen dat er zo veel aarzeling is bij de initiatiefnemers om door te gaan met de aanleg van het omstreden transportcentrum. "Je moet ervoor gaan, niet anders." Van den Heuvel is geschrokken van het recentelijke besluit van de gemeente Overbetuwe om de plannenmakerij rond het MTC voorlopig stop te zetten. "Dat is een slecht besluit. Juist nu moet je doorpakken. Het is vijf voor twaalf." Volgens de directeur van de Container Terminal Nijmegen zijn er tal van redenen op te noemen waarom de vijf overheden (Nijmegen, Arnhem, Overbetuwe, Gelderland en het Knooppunt Arnhem Nijmegen) juist moeten doorgaan met de aanleg vann het MTC . "Niet alleen omdat de Container Terminal Nijmegen daar in de toekomst terecht zou kunnen. Het gaat mij ook om de winst voor het milieu en de economie. De milieuwinst van het MTC is enorm. Ik snap werkelijk niet dat de milieubewegingen zo te hoop lopen tegen het plan. Als je bij elkaar optelt wat een dergelijke accommodatie aan milieuwinst oplevert, dat is onvoorstelbaar." De Container Terminal Nijmegen is maar een kleintje vergeleken bij wat het MTC straks moet worden. "Maar nu al haalt CTN honderden vrachtwagen per dag van de weg. Ik heb het eens bij elkaar opgeteld. Wij besparen de Nederlandse wegen elke dag een stoet van 4,5 kilometer vrachtwagens. Daarom durf te stellen dat de wegen rond Rotterdam hopeloos vast komen te zitten als wij er niet waren. Stel je eens voor wat het nieuwe MTC aan besparing oplevert." De directeur van het Nijmeegse overslagstation heeft zijn terminal de laatste jaren gestaag zien groeien, van 30.000 in 1992 naar 125.000 handlings in 2001. "Ik heb bewezen dat je op 150 kilometer van Rotterdam een bloeiend overslagbedrijf kunt exploiteren. Wij besparen miljoenen vrachtwagenkilometer en maken toch nog winst." Van den Heuvel vindt het jammer dat er vanuit de initiatiefnemers momenteel geen krachtige lobby voor het MTC gevoerd wordt. Hij bestrijdt als zou er voor het MTC te weinig steun zijn vanuit Rotterdam. "Het ECT (de grootste containeroverslag van Rotterdam, red.) is aandeelhouder bij ons. Die is ronduit vr het MTC. Datzelfde geldt voor de stad Duisburg. Het argument dat de Duisburgse containeroverslag die van Valburg overbodig maakt, is klinkklare onzin. In Duisburg alleen al zijn twee overslagstation en daar komt er nog eentje bij."

( bron: De Gelderlander, 15-02-2002 )