Wijknieuws

Foto-expositie "Buitengewoon Nijmegen" vanaf 1 december in 'Open Huis'

Van 1 december tot en met 30 december valt de foto-expositie "Buitengewoon Nijmegen" te bezichten in het Gemeentelijk Informatiecentrum 'Open Huis'. De tentoonstelling is enerzijds samengesteld uit inzendingen van een fotowedstrijd, gehouden onder bewoners uit het Waalsprong gebied en anderzijds uit een selectie van foto's van Website Woonpark Oosterhout. De expositie wordt gehouden bij gelegenheid van de voltooiing van het middengebied van Woonpark Oosterhout, wijkdeel De Boomgaard. De expositie wil een overzicht geven van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar. Naast de foto's zal er aandacht worden besteed aan een tweetal particuliere initiatieven. Zo hebben drie scholieren in het kader van een schoolopdracht het 'Waalsprongspel' gemaakt. Tevens zal Website Woonpark Oosterhout onder de aandacht worden gebracht.

De expositie wordt zaterdag 2 december om 15.00u officieel geopend door wethouder P.F.G. Depla, wethouder Ruimtelijk Ordening Volkshuisvesting en Cultuur. De opening vindt plaats in 'Open Huis'.

( Redactie Wijknieuws )