Wijknieuws

Nieuwe foto's !! De eerste foto's van 2001

Het heeft even geduurd maar de eerste foto's van 2001 zijn te zien via onderstaande link. Het aanbod van nieuw beeldmateriaal is wat beperkt vanwege het feit dat er bovengronds weinig spectaculaire dingen gebeuren in wijkdeel De Elten. In de overige delen van Woonpark Oosterhout worden steeds meer huizen opgeleverd ( ten zuiden van de busbaan ) en is er een begin gemaakt met wijkdeel Het Nijland aan de westkant van de wijk

Website Woonpark Oosterhout doet wederom een dringend beroep op mensen die beschikken over foto's van de wijk in opbouw. Wij zouden graag uw foto's plaatsen om een zo gevarieerd en compleet mogelijk beeld te krijgen van de wijk in wording. U kunt ze als JPG of GIF bestand opsturen per E-mail. Ook kunt u per post uw beeldmateriaal opsturen. ( zie: adressen )

De eerste 3 foto's van 2001 laten dezelfde locatie zien gefotografeerd vanuit hetzelfde standpunt maar op andere tijdstippen namelijk in januari, februari en maart...

ga naar foto's