Wijknieuws

Website Woonpark Oosterhout bestaat 5 jaar !!!

Op 13 januari 2005, bestaat Website Woonpark Oosterhout 5 jaar !!! Naar alle waarschijnlijk is de site al wel wat langer in de lucht maar met dit soort dingen is het altijd lastig om het exacte beginmoment vast te stellen. Als startpunt heb ik de bezoekersmeting aangehouden via de Nedstat teller. Deze is actief geworden per 13 januari 2000.

Een terugblik op het ontstaan van Website Woonpark Oosterhout

De beginfase

De site is begonnen vanuit frustratie dat er in die tijd niets te vinden was op Internet over Woonpark Oosterhout en De Waalsprong. Het minste dat je zou verwachten is een overzichtskaartje van de globale lay-out van De Waalsprong. Echter het enige dat voorhanden was betrof een klein beschrijvend stukje op de site van de Gemeente Nijmegen.

Ik had in 1999 samen met mijn vrouw een huis gekocht in Woonpark Oosterhout ( op papier ) en we volgden de ontwikkelingen op de voet. We gingen vaak naar de bouwplaats toe en we maakten veel foto's. Op dat soort momenten weet je exact aan wat voor een informatie je behoefte aan hebt als koper/belangstellende. Vanuit de gedachte "als ik de Gemeente het niet doet dan doe ik het zelf wel" ben ik begonnen met het bouwen van een website met daarop de informatie waarvan ik dacht dat kopers en/of daar behoefte aan hebben. Dus zaken als, het masterplan, een topografisch overzichtskaartje, de bouwplannen van ontwikkelaars en adressen van Open Huis en andere instanties stonden al vanaf het begin op de site. Uiteraard kwamen daar natuurlijk veel foto's bij die ik zelf maakte van de bouwontwikkelingen. Niet alleen mijn eigen perceeltje maar ook de ontwikkelingen van de wijk in het algemeen legde ik op foto vast. Ik voldeed blijkbaar aan een behoefte: vanaf het eerst begin zag ik een gestaag groeiend bezoekersaantal. Ook kreeg ik af en toe een e-mailtje van mede-aspirantbewoners met daarin enthousiaste reactie. Dit heeft me altijd erg aangespoord om verder te gaan. Ik streefde ernaar alle informatie die er was over Woonpark Oosterhout en De Waalsprong bijeen te brengen op de site. Zo benaderde ik actief de Kopersverenigingen die op dat moment werden opgericht, met daarbij het aanbod voor een pagina op de site. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. De site groeide door en ik besloot om de URL www.woonparkoosterhout.nl en www.waalsprong.net te claimen. Helaas was URL www.waalsprong.nl al bezet. In die tijd was deze in bezit van Garage "De Waalsprong" in Lent ( de occasion-handel in het oude Philips gebouw langs de A325 ). De Woonpark Oosterhout pagina's werden bereikbaar via woonparkoosterhout.nl en daarnaast maakte ik een 'portal' voor de Waalsprong via waalsprong.net. Het Waalsprong-portaal was wat globaler van opzet dan die van het Woonpark.

Eind 2000 werd ik benaderd door een medewerker van de Gemeente Nijmegen. Men wilde een foto-tentoonstelling organiseren over de ontwikkelingen in De Waalsprong. Men stuitte daarbij op mijn inmiddels omvangrijke foto-archief op de website. Ik verleende maar al te graag mijn medewerking en in december 2000 waren vele foto's te zien in Open Huis, het voorlichtingscentrum van de Gemeente Nijmegen.

De stichting

De site ontwikkelde zich verder en zowel qua inhoud als qua vormgeving ontgroeide de website de 'homepage'-status. Door de toegenomen externe contacten wilde ik daarbij ook de site uit de 'zolderkamertjes'-sfeer trekken: om meer serieus te worden genomen door de instanties besloot ik de activiteiten van de site onder te brengen in Stichting Website Woonpark Oosterhout. Dit maakte eveneens de weg vrij voor een stuk zakelijke dienstverlening voor partijen die betrokken zijn met de wijk. Bedrijven, instanties en beroepspraktijken kregen de mogelijkheid om een pagina of banner op de site te krijgen tegen een kostendekkend tarief. Voorbeelden hiervan zijn de Samenwerkende Kerken Oosterhout, "Olle en Bolle, kinder- en zwangerschapskleding", en het Dorpshuis Oosterhout.

Contacten met oud-Oosterhout

Reeds vanaf het begin van de ontwikkeling van het Woonpark, zijn mensen en verenigingen vanuit het oude dorp Oosterhout actief om bewoners van het Woonpark te betrekken bij allerlei activiteiten. Website Woonpark Oosterhout onderkent het belang hiervan en wil dit proces van harte ondersteunen om op deze wijze de contacten tussen oud- en nieuw Oosterhout te bevorderen. Zo is er een speciale pagina gewijd aan "sport & activiteiten in Oosterhout" met daarop alle informatie en links naar sportclubs en verenigingen in het dorp Oosterhout. Ook staat Website Woonpark Oosterhout altijd open voor de publicatie van nieuws-items vanuit het dorp, zoals nieuws over het "Sport Fair Gala" , nieuws vanuit de kerken en nieuws over dorpsevenementen.

Meerdere websites in de wijk en samenwerking

Toen wijkdeel De Boomgaard nagenoeg voltooid was en De Elten nog even op zich liet wachten vanwege de bouwstop, gingen een aantal Kopersverenigingen vanuit de Boomgaard over tot de oprichting van Wijkraad Woonpark Oosterhout. En van de actieve leden van de Wijkraad, Michel van der Heijden, die was belast met de ontwikkeling van een eigen Wijkraad-website zocht al snel contact met Website Woonpark Oosterhout om de informatievoorziening op elkaar af te stemmen. Niet lang daarna begon een andere bewoner uit de wijk, Chris van den Brink, met de interactieve website woonpark-oosterhout.nl gericht op de wijk met daarin onder andere een forum. Omdat ook deze site een serieus initiatief bleek en omdat Chris bereid was tot samenwerking, sloot hij zich aan bij het samenwerkingsverband. Per 1 november 2004 is de samenwerking officieel en heeft het de naam: "Samenwerkende Websites Woonpark Oosterhout", ofwel "SWWS"

Huidige stand van zaken

Activiteiten & speerpunten

Website Woonpark Oosterhout is ondergebracht in een stichting. Zoals eerder vermeld maakt het deel uit van "SWWS". Echter voor een groot deel zal het haar onafhankelijkheid behouden. De belangrijkste speerpunten van Website Woonpark Oosterhout zijn:

Dienstverlening

Website Woonpark Oosterhout verzorgt voor een drietal partijen een website/ webpagina's. Dit zijn:

Website Woonpark Oosterhout heeft voor deze klanten de websites/pagina's ontworpen, onderhoudt de sites/pagina's en draagt zorg voor webhosting. Middels de inkomsten uit deze activiteiten kan Stichting Website Woonpark Oosterhout zichzelf financieel bedruipen.

Statistieken

De statistieken ondersteunen dit omdat meer dan de helft van het aantal bezoeken op een dag plaatsvindt vr 17.00h. (!). Een ander bewijs hiervoor zijn de namen van IP-domeinen waarvandaan de bezoekers afkomstig zijn: het zijn veelal namen van bedrijven en instellingen.

Vooruitblik

Website Woonpark Oosterhout gaat gewoon door op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen: - de verdere ontwikkeling van de site tot een Internet portaal voor Woonpark Oosterhout. Het streven blijft om zoveel mogelijk nieuws en relevante informatie over de wijk en de directe omgeving ( oud-Oosterhout) te publiceren, te bundelen, en te onderhouden - Archivering en toegankelijk houden van historische informatie in de vorm van foto's en nieuws-items: de ervaring leert dat oude gegevens steeds interessanter worden naarmate de jaren verstrijken. - Het voortzetten van een actieve samenwerking met de website van Wijkraad Woonpark Oosterhout, Interactieve site Woonpark-Oosterhout.nl en wellicht nieuwe serieuze web-initiatieven die mogelijk zullen ontstaan.

Afsluitend wil ik nog opmerken dat de site niet kon en kan blijven voortbestaan zonder uw feedback en support in de vorm van complimentjes, leuke reacties, foto's en relevante informatie. Blijft u dit vooral doen ! Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij gedurende de afgelopen 5 jaar op allerlei manieren heeft ondersteund en gestimuleerd.

Website Woonpark Oosterhout gaat gewoon door.ik hoop dat u als bezoeker nog vaak zult terugkomen op www.woonparkoosterhout.nl !

Bart van den Berg

Stichting Website Woonpark Oosterhout