Wijknieuws

Meer zenders Nijmegen-Noord na aantakking op glasvezel

De GEM (Grondexploitatie Maatschappij) Waalsprong hoopt eind juni antwoord te hebben van kabelexploitant UPC over het mogelijk doortrekken van kabels vanuit de stad Nijmegen. Dat zou voor Lent en Oosterhout betekenen dat huishoudens hier de beschikking krijgen over hetzelfde aantal zenders als inwoners in de rest van Nijmegen. Ook komt er misschien de mogelijkheid via glasvezelkabel te internetten. Nu lopen de zenderkabels aan de noordkant van de Waal nog vanuit Veenendaal naar eindstation Elst. Hierop zijn de twee dorpen aangetakt. Omdat de kwaliteit van de kabelverbinding stukken minder is dan die in Nijmegen, zijn er op tv in Nijmegen-Noord veel minder zenders te ontvangen. Gisteren meldde Nijmeegs wethouder P. Depla in deze krant dat de GEM in onderhandeling is met UPC, maar dat een oplossing op korte termijn niet te verwachten valt. GEM-directeur Van den Berg specificeert die uitspraak. Hij verwacht dat binnen een jaar een oplossing is gevonden voor Lent en Oosterhout. In gesprekken met UPC heeft de exploitatiemaatschappij zich inmiddels bereid verklaard 100.000 euro voor te schieten aan de kabelexploitant. Dat geld is nodig voor aanleg van een installatie aan de Lentse kant van de Waal waarmee het zendersein vanuit Nijmegen kan worden doorgegeven. De glasvezelkabel vanuit Nijmegen is volgens GEM-directeur B. van den Berg enige tijd geleden over de bodem van de Waal al doorgetrokken naar de overkant van de rivier. Bij de oever loopt de verbinding vooralsnog dood. "We hoeven hier alleen maar voor de apparatuur te zorgen waarmee je de signalen kunt doorgeven", aldus Van den Berg. De GEM wil daarvoor de benodigde 100.000 euro wel vooruit betalen, mede met in het achterhoofd de gedachte dat de nieuwe bewoners (van zo'n 12.000 woningen) van de Waalsprong mede bediend kunnen worden met het uitgebreidere zenderpakket. UPC zelf heeft gezien de penibele financiŽle situatie een investeringsverbod afgekondigd. Wel lijkt de kabelexploitant bereid in te gaan op het aanbod met 100.000 euro voorfinanciering de kabels door te trekken. Volgens GEM-directeur Van den Berg wil UPC alleen nog goed uitgezocht hebben wat de mogelijkheden zijn voor het internetten via de kabel. Omdat dit een extra investering vergt, wil het bedrijf dit eerst nog nader onderzoeken. Van den Berg ontkent dat de GEM met het voorschot grote risico's loopt: "We doen dat alleen onder strenge voorwaarden. In het contract zullen we laten vastleggen dat we eigenaar worden van de kabelinfrastructuur als UPC failliet gaat." Mocht UPC akkoord gaan, dan verwacht Van den Berg dat uiterlijk binnen een jaar het grotere serviceaanbod in Nijmegen-Noord een feit zal zijn. Dat ook de rest van de Betuwe op de 'Nijmeegse' kabel wordt aangesloten, is volgens de directeur geen optie: "Ik heb begrepen dat dit technisch niet mogelijk is."

( bron: De Gelderlander, 12-06-2002 )