Wijknieuws

Links college in Nijmegen laat MTC vallen

GroenLinks, PvdA en SP vormen de komende vier jaar het nieuwe Nijmeegse stadsbestuur. De stad is daarmee de enige grote gemeente in het land met een volledig links college. De drie partijen bezetten samen 23 van de 39 raadszetels. Het nieuwe stadsbestuur deelt meteen een genadeklap uit aan het aan de rand van Nijmegen geplande MTC.

Dit betekent opnieuw een fikse tegenvaller voor het veelgeplaagde Multimodaal Transportcentrum, een enorm transport- en overslagcentrum voor weg, water en spoor dat langs de Betuwelijn had moeten komen. Het project zou ten koste gaan van ruim 500 hectare groen landschap (zo'n 1200 voetbalvelden). Tegen de komst van dit prestigeproject van gelderse overheden en bouwbedrijven is jarenlang gestreden door bewonersgroepen en milieubeweging. Enige maanden geleden presenteerde Milieudefensie met de aankoop van de Betuwse Bongerd een nieuw wapen in de strijd. In navolging van het Bulderbos bij Schiphol werd deze strategisch gelegen boomgaard ingezet om realisering van het MTC te dwarsbomen. Inmiddels hebben al ruim vierduizend sympathisanten deze actie van Milieudefensie gesteund door mede-eigenaar te worden of een picknick-certificaat aan te schaffen. De nieuwe Nijmeegse coalitie heeft, ondanks tegenstribbelen van voormalig voorstander PvdA, uiteindelijk in het college-akkoord vastgelegd niet meer mee te werken aan het MTC. Planologisch zal de gemeente Nijmegen haar steun aan het project staken (geen goedkeuring MER en bestemminsplan, geen onteigeningsprocedures en sloopvergunningen). De deelname aan het noodlijdende Ontwikkelingsbedrijf voor het MTC wordt beeindigd en van verdere financiering zal geen sprake zijn. Eerder al had de gemeente Overbetuwe tot een herbezinning over het MTC besloten. Door de stap van Nijmegen lijkt het nog een kwestie van tijd te zijn voor de resterende voorstanders van het MTC (provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Knooppunt Arnhem-Nijmegen) besluiten om noodgedwongen de stekker uit het project te trekken. Een mooi deel van het betuwse landschap kan zo behouden blijven. Milieudefensie heeft zich samen met lokale bondgenoten jarenlang voor dit gebied ingezet. Naast de aankoop van de Betuwse Bongerd werd hierbij ook ingezet op procedures, publicitaire acties, manifestaties en lobbywerk. Vanaf de start van de landelijke campagne 'Trek de Groene Grens' werd het MTC een belangrijk speerpunt. Het MTC gold voor Milieudefensie als symbool voor vele plannen die zonder nut en noodzaak de groene ruimte aantasten. Het kan nu het symbool worden dat toont dat het zinvol is om op te komen voor het behoud van de groene ruimte!

GroenLinks heeft als grootste partij in de Nijmeegse collegevorming overigens nog meer milieuwinst gescoord door de bebouwing van een deel van het dorp Ressen te schrappen. Deze voorgenomen bebouwing maakte deel uit van de Waalsprong, de Nijmeegse vinex-locatie waar twaalfduizend nieuwe woningen zijn gepland. Bij Ressen zou daarvoor een groen gebied bebouwd moeten worden. Het nieuwe college heeft nu besloten daar van af te zien. In de rest van de Waalsprong komen dan iets meer huizen te staan.

Het bovenstaande is onder meer gebaseerd op een ANP-bericht van 11 april 2002

Milieudefensie Nijmegen Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen telefoon 024 3882309 milieudefensie.nijmegen@gmx.net www.milieudefensie.net/mtc

( bron: mailing Milieudefensie, 12-04-2002 )