Wijknieuws

"Nijmeegse regenten weigeren referendum"

( bron: E-mail circulaire Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC )

Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen tel/fax 024 3237544, e-mail mtc.nee@gmx.net www.milieudefensie.net/mtc

Gisterenavond (woensdag 11 april) heeft een minieme meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad gekozen de bevolking monddood te maken. De coalitie van CDA, PvdA en VVD heeft met een meerderheid van slechts één stem een geldig ingediend verzoek over het houden van een referendum over het MTC van tafel geveegd. De overige partijen kwamen wel op voor de democratische rechten van de bevolking. De indieners zijn zeer verontwaardigd en leggen zich niet neer bij dit besluit.

Smoesjes

Het Nijmeegse college hanteert flinterdunne argumenten om het door ruim 2500 inwoners ingediende verzoek te negeren. Opgemerkt wordt dat het referendum strijdig zou zijn met eerder genomen besluiten. De gemeentelijke regels sluiten echter nergens uit dat een referendum mag gaan over onderwerpen waar eerder een besluit over is genomen. Bovendien zijn over het MTC nog geen onherroepelijke besluiten genomen. Het vereiste bestemmingsplan is zelfs nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur achteraf haar eigen spelregels maakt om een referendum te ontlopen. Bij de vaststelling van gemeentelijke referendumverordening in mei 2000 werd het MTC door burgemeester d'Hondt juist nog genoemd als een voor de handliggend onderwerp om een referendum over te houden. Omstreden project Volgens de plannen moet het MTC een bedrijventerrein voor de transportsector worden, aan de rand van Nijmegen. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van het MTC. Het project gaat ten kosten van in totaal 500 hectare open gebied ten noorden van de Waal. Vanwege de negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu bestaat er veel weerstand tegen het MTC. Onlangs is het project in opspraak geraakt. Een uitgelekte notitie van de provincie Gelderland toont aan dat de voorbereiding van het MTC is gebaseerd op belangenverstrengeling, ondeugdelijke bestuurlijke controle en overtredingen van Europese regelgeving. De gemeente Nijmegen is tot nog toe een van de drijvende krachten achter de komst van het MTC.

Trieste primeur

Het landelijk opererende Referendum Platform (www.referendumplatform.nl) heeft in een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad duidelijk gemaakt dat het de eerste keer in Nederland is dat een vanuit de bevolking op correcte wijze aangevraagd referendum geblokkeerd wordt vanwege de politieke onwil van zittende politici. Het is uitermate teleurstellend dat de Nijmeegse regentencultuur het onmogelijk maakt dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt over de onderwerpen die vele duizenden inwoners belangrijk vinden. Nijmegen heeft op papier een linkse raadsmeerderheid. Toch blijft de stad achter bij progressieve steden als Amsterdam en Groningen. Daar zijn referenda inmiddels al ingeburgerd. Die bestuurders zijn kennelijk minder bang zijn voor de bewoners.

Verkiezingen

Het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC is een breed samenwerkingsverband van onder meer buurtorganisaties, milieubeweging en cultuurhistorische verenigingen. De initiatiefnemers voor een referendum over het MTC waren in januari nog aangenaam verrast door de vele positieve reacties uit de Nijmeegse samenleving. Sneller dan verwacht werd de drempel van 1646 vereiste ondersteuningsverklaringen bereikt. Het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC zal zich ook bij een negatieve uitkomst van het raadsdebat blijven inzetten voor het verbeteren van de democratische besluitvorming over het MTC. Zo'n ingrijpend project kan en mag niet op basis van achterkamertjes tot stand komen. De binnen het platform samenwerkende organisaties zien diverse mogelijkheden om het MTC ter discussie te stellen. Op de eerste plaats wordt daarbij gekozen voor actieve voorlichting aan de bevolking (educatieve excursies, informatieve krantjes). Ook worden diverse juridische mogelijkheden benut om alsnog een zorgvuldig oordeel over het project af te dwingen. Verder zullen de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar worden aangegrepen om de bevolking te informeren over dit project. Daarbij zal ook duidelijk worden gemaakt welke partijen een referendum over dit onderwerp hebben geblokkeerd.