Wijknieuws

Actie KERKBALANS 2003 van 12-25 Jan. van de Samenwerkende Kerken

De kerken in Oosterhout en omgeving hebben een belangrijke plaats in de plaatselijke gemeenschap. Er vinden veel activiteiten plaats op religieus en maatschappelijk vlak. Echter deze activiteiten vragen veel geld. Bijvoorbeeld het onderhoud aan kerkgebouwen is erg kostbaar. Om de kerken te ondersteunen in hun activiteiten willen we langs deze weg aandacht vestigen op de actie Kerkbalans 2003 van de Samenwerkende Kerken Oosterhout.

Redactie Wijknieuws

RUIMTE GEVEN: GODS VOLK ONDERWEG

EEN WEG GAAN

Er zijn vele beelden van de Kerk. Een ervan is dat van het volk Gods onderweg. Geloven is een weg gaan. Christus achterna. Met de twaalf trekt Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp. Hebben de vogels nog hun nesten en de vossen hun holen, de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. (Lc. 9,58) Aangewezen op anderen zijn er gelukkig velen die hen dienen en opvangen in hun huizen.

 

VERKAPTE BEDELAARS

De situatie uit de tijd van Jezus is niet wezenlijk veranderd. Nog steeds is de Kerk aangewezen op de gaven van anderen. Kerken ontvangen geen subsidie van de overheid, maar voorzien als verkapte bedelaars in hun eigen onderhoud. De Actie Kerkbalans is daarom zo belangrijk. Samen met de collecten levert ze de noodzakelijke gelden waardoor het werk in de kerken kan blijven bestaan.

WELDOENERS GEVRAAGD

Het ondersteunen van de Kerk wordt in onze tijd steeds minder vanzelfsprekend. Steeds meer gaan we ervan uit, dat als we iets nodig hebben, we dit dan kunnen kopen. De diensten van de Kerk zijn echter niet te koop. In veel gevallen vraagt ze voor haar diensten helemaal niets, of een symbolisch bedrag dat ver achter blijft bij de bedragen die de wereld voor een soortgelijke prestatie in rekening brengt. In tijden van vreugde (doop en huwelijk) en nood (levenscrisis) vallen mensen dikwijls op hun Kerk terug. Dat kan, zolang die Kerk er nog is. Dat kan, zolang er mensen zijn die tijd en geld in hun Kerk hebben ge´nvesteerd.

AALMOEZEN GEVEN

De weg van Jezus gaan in onze tijd is net als in het begin, alleen mogelijk als er nog mensen zijn die de Kerk onderweg willen dienen met hetgeen zij bezitten. (Lc. 8,3). Vol vertrouwen richten wij ons tot onze gulle gevers in de overtuiging dat de arbeider zijn loon waard is. (Lc. 10,7)

   
( bron: Samenwerkende Kerken Oosterhout )